Project-MER N60 Ronse

13.18
Van 2014 tot 2015
In deze studieopdracht werd een milieubeoordeling of Project-MER uitgewerkt voor de realisatie van dit project. Het doel van het project is de hoofdwegenstructuur op Vlaams niveau te vervolledigen en op een goede wijze aan te sluiten op het lokale wegennet zodat dit een positief effect heeft op de bereikbaarheid van Ronse, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.

TML werkte het aspect Mens-Mobiliteit uit in deze Project-MER. Het referentieontwerp werd beoordeeld in het licht van een aantal indicatoren op vlak van de werking van het wegennet, bereikbaarheid, multimodale mobiliteit, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid.

Periode

Van 2014 tot 2015

Opdrachtgever

Agentschap Wegen en Verkeer

Partners

/

Ons team

Dirk Engels, Gitte Van Den Bergh
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign