OPTIMISM

10.49
Van 2011 tot 2013
In dit project staat de ontwikkeling van verschillende strategieën en methodologieën voor de optimalisatie van vervoersystemen, gebaseerd op co-modaliteit en ICT oplossingen, centraal. Ook wordt er rekening gehouden met de passagiersnoden en de 'koolstofarme' doelstelling van Europa. Het belangrijkste eindresultaat is een wetenschappelijk gedocumenteerd inzicht in het vervoerssysteem, en de reiskeuzes van de mensen door het bestuderen van sociaal gedrag, mobiliteitspatronen en bedrijfsmodellen. Dit maakt het mogelijk dat toekomstige veranderingen in het mobiliteitssysteem tot een duurzame methode/wijze om te reizen zullen leiden, aangezien de mensen op een efficiëntere, veiligere en propere manier kunnen reizen, zonder aan mobiliteit in te boeten.

Drie belangrijke activiteiten lagen aan de basis van OPTIMISM:
  • Harmonisatie van nationale gegevens over reisgedrag, waardoor een eengemaakte dataset kan dienen als referentiemateriaal voor het toekomstig gebruik van bestaande studies en basisinformatie (of gegevens)
  • Definitie van de vraag- en aanbodfactoren die vorm geven aan de vervoers- en mobiliteitspatronen
  • Bepaling van de mogelijke decarbonisering van het passagiersvervoersysteem, gebaseerd op een analyse van de ICT opties en de co-modaliteit.
Drie belangrijke ICT maatregelen werden in detail onderzocht. Deze maatregelen werden geselecteerd op basis van een voorgaande analyse waarbij de nadruk lag op het potentieel van deze maatregelen in functie van het verbeteren van comodaliteit. Deze maatregelen zijn: autodelen, gepersonaliseerde reisinformatie en het gebruik van mobile technologie voor betaling. Het algemene decarbonisatie-effect werd relatief laag ingeschat, met een enkele maatregel verantwoordelijk voor een reductie van 3.7% in CO2 uitstoot. Dit was het gevolg van een beperkte inschatting van de markt-uptake van de maatregelen, veroorzaakt door specifieke problemen en uitdagingen verbonden aan elke maatregel. Hoewel rebound-effecten in aanmerking werden genomen, konden ze niet in detail worden becijferd. Algemeen werd aangenomen dat deze effecten relatief beperkt zijn.

TML was verantwoordelijk voor de methodologie die gebruikt werd om de verschillende beschikbare of toekomstige gegevensbronnen met betrekking tot reisgedrag te verenigen. Hierdoor stond TML ook in voor de eerste analyse van verschillende ICT maatregelen in het kader van co-modaliteit. TML gebruikte verschillende macromodellen (zoals TREMOVE) om het effect van de toekomstige ICT oplossingen met betrekking tot co-modaliteit op broeikasgasemissies in te schatten.

 

Periode

Van 2011 tot 2013

Opdrachtgever

Europese Commissie, FP7

Partners

Coventry University (UK), Zurich University of Applied Sciences (CH), Signosis, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DE), Sapienza-Universita di Roma (IT), CE Delft (NL), JRC-IPTS

Ons team

Lars Akkermans, Tim Breemersch, Kristof Carlier, Dirk Engels, Sven Maerivoet, Joko Purwanto
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign