Waals regionaal plan ter vermindering van de luchtvervuiling

17028
Van 2017 tot 2018
Korte omschrijving:
In dit project staat de realisatie van een Waals regionaal plan voor de vermindering van bepaalde luchtverontreinigende stoffen tegen 2030 centraal, zodat Wallonië de Europese NEC richtlijnen (doelstellingen m.b.t. nationale emissieplafonds) kan halen.
België en Wallonië hebben reeds belangrijke maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Voor dit project zorgen TML, CLIMACT en Citepa, samen met ICEDD (projectleider), voor de evaluatie van de maatregelen die AWAC overweegt te nemen. Daartoe zal elke partner voor zijn deeldomein een kosten-batenanalyse uitvoeren om te kiezen welke maatregelen in de bestaande scenario's moeten worden toegevoegd om de doelstellingen te halen.
De specifieke rol van TML bestaat erin om de  emissiereducerende maatregelen in de transportsector te evalueren.  Daarvoor gebruiken we onze kennis omtrent de berekening van voertuigparken en specifieke modellen inzake emissieberekening.  We  zetten ook  onze ruime ervaring in op vlak van beleidsadvies omtrent het verminderen van emissies.

Meer informatie:
Luchtvervuiling is een van de meest kritische milieuproblemen. De huidige niveaus van luchtverontreinigende stoffen hebben negatieve effecten op gezondheid en milieu, met inbegrip van een aanzienlijke verkorting van de levensverwachting. Hiermee gaan aanzienlijke economische kosten gepaard.
De gevolgen van slechte luchtkwaliteit zijn het grootst voor mensen in stedelijke gebieden (gezondheidsproblemen door overmatige blootstelling aan NO2 en PM2.5 / PM10) en bij ecosystemen die nadelig beïnvloed worden door de overmatige afzetting van stikstof.

De besluitvorming op het gebied van luchtvervuilingsbeleid in België en Wallonië is gebaseerd op:
1. Het opstellen van projecties en scenario's over de evolutie van luchtvervuiling om zo de trends en effecten op emissies van de beleidsmaatregelen te beoordelen.
 2. De economische analyse van de maatregelen, om dan de meest effectieve maatregelen te kiezen, rekening houdend met de kosten en baten van elke maatregel.

Binnen dit project zal elke partner voor zijn deeldomein een kosten-batenanalyse uitvoeren om te kiezen welke maatregelen in de scenario's moeten worden toegevoegd. Voor elke verontreinigende stof en voor elke actie worden de bijbehorende emissiereducties en de kosten  bepaald.
De uiteindelijke keuze van de te implementeren acties - op basis van de bijbehorende kosten en haalbare doelstellingen - wordt aan de opdrachtgever overgelaten.

 

Periode

Van 2017 tot 2018

Opdrachtgever

AWAC

Partners

CLIMACT, CITEPA

Ons team

Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign