Evolutie transportsector 2050

08.44
2008
Een Europese energieproducent gaf TML de opdracht om de evolutie van de voorraden, de vraag, het energieverbruik en de emissies van de vervoerssector in het betreffende land uit te werken tot 2050. Het onderzoek behandelde alle passagiers- en vrachtvervoer.

Ook de impact van beleidsbeslissingen en technologische ontwikkelingen werd bestudeerd op basis van de verscheidene resultaten van CO2-verminderingsscenario's gegenereerd door het TREMOVE-model (voor de horizon 2020) en de resultaten van de koolstofbeperkende en waterstofscenario's van het POLES-model zoals dit in het WETO-H2 project gebruikt wordt (voor de periode 2020 - 2050).

Op korte termijn, tegen 2020, zal de sterke groei van de vervoersvraag (vooral op de weg en in de lucht) het positieve effect van technologische maatregelen op CO2-emissies neutraliseren.

Op lange termijn, tegen 2050, bestaat er onzekerheid op gebied van beleid en technologische tendensen. Hierdoor werd het moeilijk om de juiste impact in te schatten.

Maar, uit de POLES WETO H2 studie kunnen we afleiden dat CO2-emissies op lange termijn verder zullen verminderen door de toepassing van een hoge koolstofbelasting. De introductie van nieuwe technologieën, zoals waterstofvoertuigen, zal bijdragen tot een extra vermindering van de CO2-emissies maar leidt tezelfdertijd ook tot een hogere vraag naar vervoer en energie.

Periode

2008

Opdrachtgever

een energieproducent van één van de EU-lidstaten (vertrouwelijk)

Partners

ECOFYS (coördinator)

Ons team

Bruno Van Zeebroeck, Joko Purwanto
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign