TRANSPHORM

08.29
In het Europese onderzoeksproject TRANSPHORM bestudeerden we de emissies en imissies van fijn stof die veroorzaakt worden door het verkeer. Ook de gevolgen voor de gezondheid werden onderzocht. Hiertoe ontwikkelden we berekeningsmodellen die we toepasten op zowel lokaal stedelijk als op globaal Europees niveau. TRANSPHORM was een project van 9 miljoen euro waaraan 20 partners uit 12 landen deelnamen.
Emissies van fijn stof die afkomstig zijn van het verkeer werden bepaald op basis van transportvolumes en op basis van emissiefactoren. Transportvolumes in Europese steden werden in kaart gebracht op een meer gedetailleerd niveau in vergelijking met bestaande gegevens. Daarvoor ontwikkelde TML een nieuw en meer gedetailleerd multimodaal stedelijk transportmodel. Voor elk van de 900 grootste steden in de EU bepaalt dit model de impact van verschillende verkeersbeheermaatregelen op PM emissies. Dit model voorspelt ook transportvolumes in Europese steden tot en met 2030. Verder werden in het TRANSPHORM project ook nieuwe emissiefactoren ontwikkeld die accurater zijn dan de bestaande emissiefactoren.
In stedelijke omgevingen onderzochten we de blootstelling aan fijn stof dat afkomstig is van het verkeer over weg, water, spoor en lucht. Daarvoor ontwikkelden we verfijnde en vernieuwde dispersie- en blootstellingsmodellen. Om deze modellen te valideren werden gerichte meetcampagnes uitgevoerd in Londen, Oslo, Helsinki, Rotterdam, Athene en Praag.
Het TRANSPHORM project leverde een geïntegreerd instrument op waarmee maatregelen en beleidsbeslissingen geëvalueerd kunnen worden. Met behulp van dit instrument werden tot slot aanbevelingen geformuleerd voor de Europese Commissie om de schadelijke effecten van fijn stof op de gezondheid te reduceren.

Opdrachtgever

Europese Commissie, FP7

Partners

University of Hertfordshire (projectleider - UK), Institute of Physics (LT), URM-UTVAR ROZVOJE HLMESTA PRAHY (CZ), Helmholtz Zentrum München (DE), Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos (FI), Schweizerisches Tropeninstitut (CH), Ivl Svenska Miljoeinstitutet, (SE), Ilmatieteen Laitos (FI), Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DE), Danmarks Meteorologiske Insitut (DK), Norsk Institutt for Luftforskning (NO), Meteorologisk Institutt (NO), Universität Stuttgart (DE), TNO (NL), EC - JRC (ES), Imperial College of Science, Technology and Medicine (UK), Karolinska Institutet (SE), Universiteit Utrecht (NL), Institute of Occupational Medicine (UK), Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (EL)

Ons team

Griet De Ceuster, Filip Vanhove, Isaak Yperman
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign