Evaluatie van federale klimaatmaatregelen

15075
Van 2016 tot 2017
In het kader van de Kyoto-akkoorden omtrent de reductie van broeikasgassen moet België specifieke maatregelen uitvaardigen om broeikassen te reduceren. Het gaat om maatregelen zoals de promotie van het openbaar vervoer (trein), de fiets, propere voertuigen, de vermindering van de voordelen van bedrijfswagens, de modal shift van goederenvervoer, de specifieke maatregelen binnen de administratie, en het toenemend gebruik van  biobrandstoffen.  
TML evalueerde de maatregelen en ontwikkelde hier een model voor dat de Federale overheidsdienst toelaat om de impact van de maatregelen te (her)evalueren door een aantal parameters aan te passen.
 

Periode

Van 2016 tot 2017

Opdrachtgever

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Partners

ICEDD, Aether, TNO

Ons team

Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign