Kostenberekening vermindering broeikasgasemissies transportsector

17056
Van 2017 tot 2018
Deze studie maakte een eerste doorrekening van de kosten en het potentieel van negen transportgerelateerde maatregelen om de broeikasgasemissies te reduceren. Deze negen maatregelen omvatten zowel prijsmaatregelen als andere maatregelen, zoals aanpassingen aan de infrastructuur of snelheidsbeperkingen. De inschatting gebeurde aan de hand van een literatuurstudie en op basis van de expertise die TML in vorige projecten heeft opgebouwd.
De resultaten van deze studie dragen bij tot de onderbouwing van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Het rapport is niet publiek.
 

 

Periode

Van 2017 tot 2018

Opdrachtgever

Vlaamse overheid - Departement Omgeving

Ons team

Inge Mayeres
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign