LEZ havenbedrijf Antwerpen

18046

Dit project onderzocht de milieukostenefficiëntie en de maatschappelijke kosten en baten van de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) in het havengebied van Antwerpen. Hiertoe werden de effecten van een LEZ op de samenstelling van het verkeer en de emissies ervan in het havengebied geanalyseerd. Vervolgens werden de effecten op de luchtkwaliteit en de blootstelling van de bevolking aan de luchtverontreiniging bestudeerd. Daarnaast werd een inschatting gemaakt van de kosten voor het Havenbedrijf van een eventuele invoering van een LEZ in het havengebied bij controle en handhaving door het Havenbedrijf zelf en werd een stappenplan opgesteld. Tot slot werd op basis van de elementen uit de voorgaande analyses een maatschappelijke kosten-baten analyse opgesteld van de invoering van een LEZ in het Antwerps havengebied.

Het rapport kan bij het Havenbedrijf opgevraagd worden via Openbaarheid_van_bestuur@portofantwerp.com

Periode

2019

Opdrachtgever

Havenbedrijf Antwerpen

Partners

VITO, PwC

Ons team

Inge Mayeres, Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign