Update van regionale samenstelling van de voertuigvloot België

16089
Van 2017 tot 2018
Om aan haar internationale verplichtingen te voldoen, moet België inventarissen van luchtemissies opstellen voor de vervoerssector. Vlaanderen, Wallonië en Brussel maken elk hun eigen inventaris om zo tot een geconsolideerde nationale emissie-inventaris te komen.

Deze benadering veroorzaakte inconsistenties tussen de verschillende regio’s en daardoor ook op nationaal niveau. In 2014 leverde TML een nieuwe tool op die voor het wegverkeer de vlootcompositie op een geharmoniseerde manier berekent voor de 3 gewesten (zie https://www.tmleuven.be/nl/project/samenstellingvoertuigvloten).

In de loop van 2017-2018 deden we een update van deze vlootmodule. De voornaamste aanpassingen betroffen het geschikt maken van de tool voor het gebruik van COPERT5 in plaats van COPERT4. Ook werd er een correctie doorgevoerd voor oude inactieve voertuigen en werd rekening gehouden met de beschikbaarheid van een aantal nieuwe invoergegevens. Daarnaast werd de toekomstmodule aangepast aan de nieuwe vlootmodule en uitgebreid tot 2040.
 

Periode

Van 2017 tot 2018

Opdrachtgever

Agence Wallonne de l'Air et du Climat (AwAC)

Ons team

Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign