MAM rekentool

17016 / 18063
Van 2017 tot 2019
Om aan haar internationale verplichtingen te voldoen, moet België inventarissen van luchtemissies opstellen voor de vervoerssector. Vlaanderen, Wallonië en Brussel maken elk hun eigen inventaris om zo tot een geconsolideerde nationale emissie-inventaris te komen. Om coherentie te verzekeren tussen deze aparte berekeningen voor het wegverkeer, werden gemeenschappelijke rekentools ontwikkeld. Het gaat enerzijds om de voertuigvlootmodule  en anderzijds om de module voor de berekening van de voertuigkilometers. Beide rekentools leveren samen de benodigde gegevens voor de berekening van de emissies met  de emissieberekeningssoftware COPERT.

Eind 2016 kwam versie 5 van de emissieberekeningssoftware COPERT uit. Om de emissie-inventarissen in het vervolg op basis van COPERT5 in plaats van op basis van COPERT4 te kunnen opstellen, moeten de hiervoor gebruikte rekentools aangepast worden.  Dat komt o.a. omdat COPERT5 een gewijzigde opdeling naar voertuigcategorieën hanteert.

De update van de eerste rekentool (de voertuigvlootmodule) werd opgeleverd in 2018.
In dit project werkt TML aan de update van de module voor de berekening van de voertuigkilometers. Er wordt een volledig nieuwe module uitgewerkt: de  ‘MAM’.
In de MAM worden de berekeningen niet alleen aangepast aan COPERT5, maar de methodiek wordt ook verder geoptimaliseerd en de gebruiksvriendelijkheid van de tool wordt verbeterd.

 

Periode

Van 2017 tot 2019

Opdrachtgever

Leefmilieu Brussel

Ons team

Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign