Studie objectiveren mobiliteitsbeleid

20010
2020
Mobiliteit van personen levert belangrijke voordelen aan de inwoners van Vlaanderen en aan de Vlaamse economie. De personenmobiliteit draagt ertoe bij dat de inwoners uit Vlaanderen een inkomen kunnen realiseren uit arbeid, dat zij zich persoonlijk kunnen ontplooien en ontspannen, en dat zij een netwerk aan sociale contacten kunnen hebben. Mobiliteit leidt echter ook tot een reeks hardnekkige, met elkaar verweven problemen: uitstoot van broeikasgassen en luchtpolluenten, verminderde leefkwaliteit, geluidshinder, congestie, verkeersonveiligheid, ruimtegebruik … Deze problemen vinden onder meer hun oorsprong in de manier waarop het huidige mobiliteitssysteem werkt.
Wat betreft de files, is er de komende jaren nog een flinke toename te verwachten. Deze studie stelt een diagnose van het fileprobleem in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast is het doel van de studie om aanbevelingen te doen voor concrete oplossingen om de files te verminderen. Dit kunnen zowel maatregelen zijn die de overheid moet nemen (op de verschillende beleidsniveaus), als maatregelen die werkgevers kunnen nemen.
 

Periode

2020

Opdrachtgever

Vlaams Werkgeversplatform

Ons team

Griet De Ceuster, Sebastiaan Boschmans, Inge Mayeres, Stef Proost
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign