Studie objectiveren mobiliteitsbeleid

20010
2020
Mobiliteit van personen levert belangrijke voordelen aan de inwoners van Vlaanderen en aan de Vlaamse economie. De personenmobiliteit draagt ertoe bij dat de inwoners uit Vlaanderen een inkomen kunnen realiseren uit arbeid, dat zij zich persoonlijk kunnen ontplooien en ontspannen, en dat zij een netwerk aan sociale contacten kunnen hebben. Mobiliteit leidt echter ook tot een reeks hardnekkige, met elkaar verweven problemen: uitstoot van broeikasgassen en luchtpolluenten, verminderde leefkwaliteit, geluidshinder, congestie, verkeersonveiligheid, ruimtegebruik, enz. Deze problemen vinden onder meer hun oorsprong in de manier waarop het huidige mobiliteitssysteem werkt.

In eerste instantie gaven we in deze studie een diagnose van het fileprobleem in Vlaanderen en Brussel. Hierbij keken we naar de oorzaken van filevorming, hoe files gemeten worden, en wat hun omvang en economische kost is.
Vervolgens stelden we een lange lijst van mogelijke maatregelen op, rekening houdend met een rangschikking ervan door diverse stakeholders. Daarna beoordeelden we deze kwalitatief op basis van hun impact op woon-werkverkeer met de auto tijdens de spits, op de files, en factoren zoals de termijn en haalbaarheid voor uitvoering.
Tot slot werkten we een finale selectie van vier beleidsdomeinen uit, waarbij we de invoer van volgende maatregelen in detail onder de loep namen:
  • Een intelligente wegenheffing
  • Telewerken
  • Slim en dynamisch verkeersmanagement
  • Coöperatieve intelligente transportsystemen (C-ITS)
Deze maatregelen kunnen zowel door de overheid (op de verschillende beleidsniveaus) als door de werkgevers genomen worden.
Onze aanbevelingen staan ook overzichtelijk weergegeven op de website van het Flexplan.

Periode

2020

Opdrachtgever

Vlaams Werkgeversplatform

Ons team

Griet De Ceuster, Sebastiaan Boschmans, Sven Maerivoet, Inge Mayeres, Stef Proost
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign