Innovatieve Economische Modellen

18026
Van 2018 tot 2019
Welke innovatieve economische modellen zouden we als overheid best steunen, en op welke manier?
Dat was de aanleiding voor deze studieopdracht voor de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Omdat de scheidingslijn tussen ‘circulaire’ economie en de ‘klassieke lineaire’ economie niet altijd even duidelijk is, en omdat sommige innovatieve economische modellen nog in hun kinderschoenen staan, verbreedden we eerst de kijk op het onderzoek en  vroegen ons of er geen ‘no regret’ maatregelen bestaan om ons mobiliteitssysteem te verduurzamen. Dat zijn maatregelen die de maatschappij met nagenoeg 100% zekerheid in de goede richting sturen.  Daarmee zouden we ook de eerder ‘klassieke’ modellen de goede richting kunnen uitsturen i.p.v. één of enkele van de vandaag bestaande marginale modellen te promoten.
Om tot die no regret maatregelen te komen keken we welke factoren  de maatschappij en de economische modellen  beïnvloeden. Om de impacts van IEM beter te kennen voerden we ook een literatuurstudie en enkele gevalstudies uit, en namen we een aantal interviews af. De focus lag hierbij  op auto- en ritdelen; met enkele aandachtspunten  wat betreft de platformeconomie. Op basis daarvan formuleerden we een aantal handvaten voor een duurzaam mobiliteitsbeleid.
 

Periode

Van 2018 tot 2019

Opdrachtgever

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Ons team

Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign