ASSESS

04.12
Het Witboek van de Europese Commissie “European transport policy for 2010: time to decide”, 12 september 2001,  heeft als doel om een duurzaam vervoer te promoten.  Het Witboek wil daarvoor dat de groei van vervoer en van de economie ontkoppeld wordt, op 3 manieren: op lange termijn een verandering in de modal split (vervoerwijzen), verbeteren van de knelpunten in de infrastructuur, en het naar voren brengen van veiligheid en vervoerskwaliteit.  Hiervoor stelt het Witboek een aantal maatregelen voor in 12 beleidsdomeinen.  Het werd reeds van in het begin voorzien om halfweg, in 2005-2006, een evaluatie van de uitvoering van de maatregelen, en van het effect daarvan op de doelstellingen (bv. modal split, verkeersveiligheid) te maken.  De tussentijdse evaluatie heeft als doel om te kijken voor welke maatregelen bijsturing nodig is.
Het ASSESS-rapport geeft wetenschappelijke ondersteuning aan de Commissie voor de tussentijdse evaluatie.  Als projectleider van ASSESS heeft TML de economische, sociale en milieueffecten van alle Witboek maatregelen geanalyseerd.  ASSESS geeft een ook een gedetailleerd overzicht van de effecten de uitbreiding van de EU op het Europese vervoerssysteem.  De analyse in ASSESS focuste op 4 Witboekscenario's voor 2010 en 2020, rekening houdend met de recentste globale ontwikkelingen (BNP,  internationale handel, migratie, olieprijzen).

Periode

2005

Opdrachtgever

European Commission, DG TREN

Partners

TRT, WSP, TNO, University of Gdansk, SWOV, CAU Kiel, ITS Leeds, TU Istanbul, DLR
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign