Objectieve behoefteanalyse-tool fietsinfrastructuur

17049
Van 2017 tot 2018
Korte omschrijving:
De Vlaamse overheid wil investeren in kwalitatieve fietsinfrastructuur. Om te bepalen volgens welke prioriteit deze investeringen moeten gebeuren deed Transport & Mobiltiy Leuven, samen met projectpartner Traject, een voorstel voor een vernieuwde methodiek; de objectieve behoefteanalyse (OBA).  Voor dit project kon TML verder bouwen op zijn specifieke verkeerskundige kennis en expertise uit andere fietsprojecten.   Om tot een goed onderbouwde en breed gedragen methodiek te komen zette TML ook zijn uitgesproken kwaliteiten en ervaring in m.b.t. stakeholdersbevraging en – analyse.

Meer informatie:
Voor dit project analyseerden TML en Traject alle bestaande documenten en beschikbare data omtrent,  de vroegere OBA-methodiek, die laatst doorgerekend gebruikt werd in 2009 om de mogelijke investeringen aan het Vlaamse fietsnetwerk te prioriteren. Daarnaast voerden  we ook een aantal gesprekken met verschillende stakeholders zoals de Vlaamse provincies, de Fietsersbond en Fietsberaad,en mensen van de administratie, een vijftiental in totaal. Door te benchmarken met relevante expertise en methodieken uit andere landen werd ook buitenlandse knowhow rond dit thema mee opgenomen in de uitgewerkte methodiek.
Op basis van al deze analyses en gesprekken stelden TML en Traject een advies op voor het Agentschap Wegen en Verkeer. Het AWV gaat nu op basis van dit advies zijn werkwijze voor de prioritering van investeringen in fietspaden onder de loep nemen.

Dit project resulteerde in een eindrapport dat niet publiek toegankelijk is. 

Periode

Van 2017 tot 2018

Opdrachtgever

Agentschap Wegen en Verkeer

Partners

Traject

Ons team

Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign