Lage-emissiezones

10.07
Van 2010 tot 2011
In deze studie onderzochten we of het instellen van een lage-emissiezone in stedelijke centra kan leiden tot een verbetering van de lokale luchtkwaliteit. We onderzochten dit voor de Vlaamse steden Antwerpen, Mechelen en Leuven. De effecten van lage-emissiezones werden bekeken op vlak van verkeersstroomherverdeling, verkeersemissies en luchtkwaliteit. De concentraties en de blootstelling per concentratieklasse werden bepaald met behulp van simulatiemodellen zoals CAR-Vlaanderen en Pluim. Ook de kosten die gepaard gaan met de invoering van lage-emissiezones werden bestudeerd, evenals een aantal flankerende maatregelen die de effectiviteit van lage-emissiezones kunnen bevorderen.

Periode

Van 2010 tot 2011

Opdrachtgever

Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

Partners

TNO

Ons team

Filip Vanhove, Isaak Yperman
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign