Projecten en artikels van Kristof Carlier

logo Optimism

OPTIMISM

Verbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata

viaduct Vilvoorde

Minderhinder Viaduct Vilvoorde en Henneaulaan Zaventem

TML ondersteunde een consortium rond BAM Contractors bij de opmaak van hun offertes voor de heraanleg van het complex Henneaulaan (onderdeel van de “Werken aan de Ring” op de R0 van Brussel) en voor de renovatie van het viaduct van Vilvoorde.

spoor Gent-Terneuzen

Optimalisatie en MKBA spoorverbinding Gent-Terneuzen

Een prognose tot 2030 van de transportvolumes per spoor in havens van Terneuzen en Gent, ter voorbereiding van een analyse van de beschikbare capaciteit op het spoor, en een MKBA.

Metrotunnel

Metro Noord

Mobiliteitsstudies en assistentie hypercoördinatie bij de uitbreiding van het hoogperformant openbaar vervoersnetwerk naar het Noorden van Brussel

snelwegen Brussel

Milieucapaciteit stadswegen BHG

Uitwerken van een praktische gids en een instrument voor evaluatie van de milieucapaciteit van stadswegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Rotonde Carrefour Herstal

Mobiliteits- en toegankelijkheidsstudie parking Carrefour Herstal

Studie over de verkeersafwikkeling rondom de parkingsite van Carrefour Herstal

5_18

Strategisch plan luchthaven Zaventem

Analyse van de mobiliteitseffecten van ontwikkelingen in de luchthaven van Zaventem (Brussel)

verkeerscomplexen Kortrijk

Mobiliteitsonderzoek verkeerscomplexen E17 Kortrijk

Mobiliteitsonderzoek ter verbetering van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving.

5_33

Economische effecten 80 km/u

Analyse van economische effecten van een reductie van de snelheidslimiet naar 80 km/u voor vrachtwagens op Belgische autosnelwegen; Berekening van de kosten; Ramingen en aannames in de studie

10_67

Een studie van co-modaliteit en mobiliteit bij eco driving

Dataverrijking toegepast op gedetailleerde mobiliteitsgegevens

CIVITAS Hasselt

Ondersteuning indieningsdossier CIVITAS voor de Stad Hasselt

brug Antwerpen Spoor Noord

Mobiliteitsadvies Lantis

TML is, samen met SWECO en Tractebel, een van de mobiliteitsadiviseurs voor Lantis.

INDIC

Het verzamelen en berekenen van regionale transport indicatoren voor België

brug

Minder hinder aanpak bruggen Albertkanaal

Ondersteuning van aannemer Franki bij het uitwerken van de minder hinder aanpak bij de werken aan de bruggen.

Mobiliteitsscenario's Vlaanderen

Haalbaarheid en wenselijkheid voor het onderbouwen van het Vlaamse vervoersbeleid met toekomstscenario's

MER-AX Brugge-Westkapelle

De ontwikkeling van een plan-MER voor de aanleg van de AX tussen de N31 te Brugge en de N49 te Westkapelle

Belgie

Invoering van een kilometerheffing en wegenvignet in België

Kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor lichte voertuigen in het Vlaamse, Brusselse Hoofdstedelijk en Waals Gewest

10_63

Evaluatie Transsiberische spoorlijn

Business case voor nieuwe Transsiberische spoorlijncorridordiensten

motorbike

Pendelen per motorfiets

Impactanalyse van een verhoogd aandeel motorfietsen in het verkeer

11_15

Impact van de vereenvoudiging van het handelsverkeer

Vereenvoudiging van de invoer en uitvoer van containers door gebruik van een geavanceerd elektronisch systeem

11_52

ToPDAd

Beleidsondersteunende modelontwikkeling voor de analyse van regionale adaptatiestrategieën

freight

Marktstudie spoorvrachtverkeer corridor C (toekomstige corridor 2)

Rotterdam-Antwerpen-Basel/Lyon

verkeerssituatie Moerelei

Mobiliteitsstudie recreatiecluster 'Moerelei'

Een studie naar de impact op de verkeersstromen

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

port

Ontwikkeling van een nieuw ondersteuningsmechanisme voor de logistieke sector

Ex-ante-analyse voor de opvolger van het Marco Polo programma van de EC in goederenlogistiek

shopmob

ShopMob data-analyses

Mobiliteit en spitsmijden bij winkelen: analyse van datasets

transaid consortiumteam

TransAID

In het TransAID project onderzochten we hoe verkeersmanagement rekening kan houden met geautomatiseerde voertuigen om zo de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

Marlysite

Effectenstudie voor het nieuwe postsorteercentrum van Brussel

Microsimulatie ter ondersteuning van deze effectenstudie

Minder-Hinder

Minder Hinder

Minder Hinder BRABO 2 tramlijnen in Antwerpen

15039

Strategisch vrachtmodel Vlaanderen

Beleidsondersteuning doorrekeningen met het strategisch vrachtmodel Vlaanderen

Microsimulatie R23

Microsimulatie Ring rond Leuven

Verkeersstudie (microsimulatie) van de Ring rond Leuven (R23)

18060

MER verbinding N10 en R11 Krijgsbaan

Verkeerstechnische analyse voor de opmaak van een MER voor de verbinding N10 en R11 Krijgsbaan.

numidas

nuMIDAS

nuMIDAS is een Horizon 2020-onderzoeksproject, geleid door TML, dat een toolkit zal bouwen om beleidsmakers in steden te helpen bij de aanpak van nieuwe mobiliteitstrends en -uitdagingen.

Minder Hinder Verapazbrug Gent

Opmaak van de minder hinder eisen voor het bestek van de Verapazbrug

Voor de nog te bouwen Verapazbrug in Gent werkte TML, in het kader van het minder hinder luik, de fasering van de werken uit.

citymobil

CityMobil

Transportsystemen zonder chauffeur in Londen en Rome

PredicTime

Ontwikkeling van een individuele reistijdvoorspeller

vrachtwagens

e-Freight

De optimalisatie van informatie-uitwisseling voor modaal goederenvervoer

masterplan ontwerp

Masterplan Slachthuissite Antwerpen

TML adviseert stadsontwikkelaar AG Vespa bij de ontwikkeling van een nieuw mobiliteitsconcept voor de slachthuissite, met specifiek aandacht voor de parkeerproblematiek en de ontsluiting van de site.

14048_bevolking_roeselare-website

Stadsprogramma Roeselare

Analyse van de mobiliteitssituatie in Roeselare

Noorderlijn tram

Minder hinder Noorderlijn Antwerpen

Brabo 2 ondersteuning minder hinder Noorderlijn Antwerpen.

containers

WereldContainerModel (WCM)

Het wereldcontainermodel in een notedop

passagier op metro met smartphone

Olympus

Sharing services voor elektrische voertuigen, gebaseerd op een B2B service platform

effectenstudie Woluwelaan

Effectenstudie Woluwelaan

Microsimulatie en kosten-batenanalyse voor de effectenstudie Woluwelaan

Roesalare

Doorstroming N32 Roeselare-Hooglede

Optimalisatie van de doorstroming op de openbare vervoersas tussen de rotonde met de Koning Leopold III-laan en de ovonde ter hoogte van R32/N32

schip binnenvaart

Optimalisatie inzameling scheepsafval

Onderzoek naar een betere inzameling van het scheepsbedrijfsafval van de binnenvaart in Vlaanderen

simulatie Heldenplein Brussel

Nieuwe tramlijnen Brussel

Verkeerskundig ontwerp nieuwe tramlijnen rond Brussel

microphone5

TML'ers aan het woord! #5

In deze rubriek stellen we je graag voor aan onze collega's op TML. Op die manier leer je ons wat beter kennen en ontdek je wat iedereen binnen TML doet. Recent hadden we een gesprek met Marianne, Christophe en Kristof!

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign