Projecten en artikels van Kristof Carlier

 • kristof

  Kristof Carlier

  Onderzoeker
  Kristof Carlier is burgerlijk bouwkundig ingenieur en MER-deskundige discipline mens-mobiliteit. Hij is vooral actief op terreinen als verkeerssimulaties, minder-hinderprojecten, het rijgedrag van automatische voertuigen en transportgerelateerde emissies. Zo werkte hij recent mee aan ontwikkelingen voor en de toepassing van microsimulatiemodellen en begeleidt hij het minder-hinderproces voor grote infrastructuurprojecten zoals Noorderlijn en de aanleg van de Oosterweelverbinding.
  kristof.carlier@tmleuven.be
  +32 16 31 77 36

Pendelen per motorfiets

Impactanalyse van een verhoogd aandeel motorfietsen in het verkeer

masterplan ontwerp

Masterplan Slachthuissite Antwerpen

TML adviseert stadsontwikkelaar AG Vespa bij de ontwikkeling van een nieuw mobiliteitsconcept voor de slachthuissite, met specifiek aandacht voor de parkeerproblematiek en de ontsluiting van de site.

spoor Gent-Terneuzen

Optimalisatie spoor Gent-Terneuzen

Een prognose tot 2030 van de transportvolumes per spoor in havens van Terneuzen en Gent, ter voorbereiding van een analyse van de beschikbare capaciteit op het spoor, en een MKBA.

15039

Strategisch vrachtmodel Vlaanderen

Beleidsondersteuning doorrekeningen met het strategisch vrachtmodel Vlaanderen

Microsimulatie R23

Microsimulatie Ring rond Leuven

Verkeersstudie (microsimulatie) van de Ring rond Leuven (R23)

transaid consortiumteam

TransAID

[Slotconferentie] TransAID organiseerde op 1 en 2 juli haar slotconferentie. Die focuste op de uitdagingen van geconnecteerde en geautomatiseerde technologieën op vlak van verkeersveiligheid en -efficiëntie. Alle video's en presentaties staan nu online!

MER verbinding N10 en R11 Krijgsbaan

Verkeerstechnische analyse voor de opmaak van een MER voor de verbinding N10 en R11 Krijgsbaan.

brug Antwerpen Spoor Noord

Mobiliteitsadvies Lantis

TML is, samen met SWECO en Tractebel, een van de mobiliteitsadiviseurs voor Lantis.

14048_bevolking_roeselare-website

Stadsprogramma Roeselare

Analyse van de mobiliteitssituatie in Roeselare

Noorderlijn tram

Minder hinder Noorderlijn Antwerpen

Brabo 2 ondersteuning minder hinder Noorderlijn Antwerpen.

ShopMob data-analyses

Mobiliteit en spitsmijden bij winkelen: analyse van datasets

Economische effecten 80 km/u

Analyse van economische effecten van een reductie van de snelheidslimiet naar 80 km/u voor vrachtwagens op Belgische autosnelwegen; Berekening van de kosten; Ramingen en aannames in de studie

containers

WereldContainerModel (WCM)

Het wereldcontainermodel in een notedop

Impact van de vereenvoudiging van het handelsverkeer

Vereenvoudiging van de invoer en uitvoer van containers door gebruik van een geavanceerd elektronisch systeem

citymobil

CityMobil

Transportsystemen zonder chauffeur in Londen en Rome

Invoering van een kilometerheffing en wegenvignet in België

Kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor lichte voertuigen in het Vlaamse, Brusselse Hoofdstedelijk en Waals Gewest

Rotonde Carrefour Herstal

Mobiliteits- en toegankelijkheidsstudie parking Carrefour Herstal

Studie over de verkeersafwikkeling rondom de parkingsite van Carrefour Herstal

brug

Minder hinder aanpak bruggen Albertkanaal

Ondersteuning van aannemer Franki bij het uitwerken van de minder hinder aanpak bij de werken aan de bruggen.

verkeerscomplexen Kortrijk

Mobiliteitsonderzoek verkeerscomplexen E17 Kortrijk

Mobiliteitsonderzoek ter verbetering van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving.

Een studie van co-modaliteit en mobiliteit bij eco driving

Dataverrijking toegepast op gedetailleerde mobiliteitsgegevens

logo Optimism

OPTIMISM

Verbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata

passagier op metro met smartphone

Olympus

Sharing services voor elektrische voertuigen, gebaseerd op een B2B service platform

snelwegen Brussel

Milieucapaciteit stadswegen BHG

Uitwerken van een praktische gids en een instrument voor evaluatie van de milieucapaciteit van stadswegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

verkeerssituatie Moerelei

Mobiliteitsstudie recreatiecluster 'Moerelei'

Een studie naar de impact op de verkeersstromen

vrachtwagens

e-Freight

De optimalisatie van informatie-uitwisseling voor modaal goederenvervoer

Evaluatie Transsiberische spoorlijn

Business case voor nieuwe Transsiberische spoorlijncorridordiensten

Marktstudie spoorvrachtverkeer corridor C (toekomstige corridor 2)

Rotterdam-Antwerpen-Basel/Lyon

Ontwikkeling van een nieuw ondersteuningsmechanisme voor de logistieke sector

Ex-ante-analyse voor de opvolger van het Marco Polo programma van de EC in goederenlogistiek

Marlysite

Effectenstudie voor het nieuwe postsorteercentrum van Brussel

Microsimulatie ter ondersteuning van deze effectenstudie

effectenstudie Woluwelaan

Effectenstudie Woluwelaan

Microsimulatie en kosten-batenanalyse voor de effectenstudie Woluwelaan

Roesalare

Doorstroming N32 Roeselare-Hooglede

Optimalisatie van de doorstroming op de openbare vervoersas tussen de rotonde met de Koning Leopold III-laan en de ovonde ter hoogte van R32/N32

schip binnenvaart

Optimalisatie inzameling scheepsafval

Onderzoek naar een betere inzameling van het scheepsbedrijfsafval van de binnenvaart in Vlaanderen

Minder Hinder

Minder Hinder BRABO 2 tramlijnen in Antwerpen

ToPDAd

Beleidsondersteunende modelontwikkeling voor de analyse van regionale adaptatiestrategieën

simulatie Heldenplein Brussel

Nieuwe tramlijnen Brussel

Verkeerskundig ontwerp nieuwe tramlijnen rond Brussel

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign