Impactstudies SmartMove

20064 / 20089
03/12/2020
De Brusselse regering maakt werk van de stad van de toekomst. Als hoofdstad van België en Europa moet dat er een zijn met een betere luchtkwaliteit, een vlottere mobiliteit en een fiscaliteit die eenvoudiger, rechtvaardiger en gunstiger is. Met de invoering van SmartMove voert de Brusselse regering haar in het regeerakoord van 2019 afgesproken fiscale hervorming uit: een fiscaliteit die niet langer vertrekt van het bezit van de wagen, maar van het gebruik ervan. Deze slimme kilometerheffing houdt zowel rekening met het aantal gereden kilometers, als ook het tijdstip van verplaatsing. Een chauffeur zal bijvoorbeeld meer betalen tijdens de spitsuren en minder tijdens de daluren, ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de sociale dimensie, waarbij het tarief varieert naargelang de motorisering van het voertuig.
TML ondersteunt, als lid van het Motivity consortium, de Brusselse regering met de uitvoering van impactstudies. Hierbij werden volgende onderdelen in meer detail belicht:
  • Een overzicht van stedelijke tolsystemen en tolsystemen met GPS die wereldwijd in voege zijn.
  • De gebruikte databronnen die aan de basis liggen van de mobiliteitsanalyses.
  • De simulaties met het TREMOVE-model waarmee de impact op de mobiliteit is berekend.
  • Het verwachte aantal occasionele gebruikers en tariefstrategie hiervoor.
  • Een literatuuroverzicht en context van de te verwachten de socio-economische impact van tolheffingen en de context in het BHG.
  • De sociale impact analyse.
  • De economische impact analyse.
  • De effecten op emissies, ongevallen en actieve modi, met de bijbehorende externe kosten.
De eerste studies voor SmartMove voorspellen alvast dat het haalbaar is om 12% minder gereden kilometers gedurende een gemiddelde werkdag te hebben, 18% minder tijdens de avondspits en in totaal 30% minder tijdsverlies in de file.
 

Periode

2020

Opdrachtgever

Brussel Fiscaliteit

Partners

Motivity (Stibbe, TML, KPMG, Common Ground), Université Saint-Louis

Ons team

Griet De Ceuster, Christophe Heyndrickx, Sven Maerivoet, Inge Mayeres, Bart Ons
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign