Mobiliteitsonderzoek verkeerscomplexen E17 Kortrijk

17022
Van 2017 tot 2018
Samen met Witteveen+Bos voerde Transport & Mobility Leuven een mobiliteits- en variantenstudie uit ter verbetering van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke. De huidige vormgeving van deze complexen is niet optimaal. De weinig leesbare inrichting, de moeilijke weefbewegingen en de ontoereikende capaciteit zorgen vooral tijdens de ochtend- en avondspits voor verkeersonveiligheid en een slechte doorstroming. Omdat er in de ruime omgeving van Kortrijk verschillende ruimtelijke ontwikkelingen voorzien zijn, is de verwachting dat de verkeersdruk op de complexen verder zal toenemen. Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil voorkomen dat de huidige files toenemen en dat in de toekomst de verkeersstromen niet meer verwerkt kunnen worden.

Door middel van een Vissim-model maakte TML een simulatie voor de situatie in 2030 a.d.h.v. cameratellingen, voorziene ontwikkelingen/infrastructuurwijzigingen en het macroscopisch stadsmodel Kortrijk. Hierin werden de huidige knelpunten gedetecteerd. Vervolgens werden er verschillende varianten ontworpen voor de complexen (zonder en met de doortrekking van de R8). Deze werden getoetst en geëvalueerd met het Vissim-model. TML zorgde daarbij voor de uitwerking van de varianten voor Kortrijk Oost; met gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruisingen.
De mobiliteitsstudie dient als onderbouwing voor de politieke beslissing om van start te gaan met het Complex Project ‘Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving’.

Periode

Van 2017 tot 2018

Opdrachtgever

Agentschap Wegen en Verkeer

Partners

Witteveen+Bos

Ons team

Kristof Carlier, Hanne De Naegel
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign