MER-AX Brugge-Westkapelle

05.08
Van 2005 tot 2006
De belangrijkste doelstelling van dit project was het opmaken van een kennisgevingsdossier en een milieueffectenrapport voor het plan inzake de aanleg van de AX. Er waren voor de realisatie van de AX nog geen concrete ontwerpen beschikbaar en er moeten meerdere alternatieven worden afgewogen.

TML heeft de verkeersstromen op de gerealiseerde AX en op het wegennet in de omgeving ervan onderzocht met het multimodaal verkeersmodel, zowel voor maatgevende werkdagen als voor toeristische topdagen. De herkomst-bestemmingsmatrix voor het toeristisch verkeer is door TML berekend. Hierbij werd het geheel van de nieuwe wegverbinding bekeken, maar ook 3 alternatieve wegtracés onder Westkapelle, 2 alternatieve wegtracés tussen de N31 en het Boudewijnkanaal, plus types van aansluitingscomplexen op de N49 en op de N31.

Er werd hierbij rekening gehouden met de uitspraken die gedaan werden in de streefbeeldstudie voor de AX en in het Strategisch Plan en de plan-MER voor de Zeebrugse haven.

Periode

Van 2005 tot 2006

Opdrachtgever

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur

Partners

WES & Groep Planning (projectcoördinator)

Ons team

Kristof Carlier, Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign