Doorstroming N32 Roeselare-Hooglede

15074
2016
In deze opdracht voor Wegen en Verkeer West-Vlaanderen hebben TML en Vectris maatregelen uitgewerkt en doorgerekend om de doorstroming op de as N32 te Roeselare optimaliseren. De bedoeling hiervan is de knelpunten op het aangegeven traject voor het openbaar vervoer weg te werken of te beperken zodat de reistijd geminimaliseerd wordt, en vooral de betrouwbaarheid van de dienstregeling vergroot.
In deze studie hebben we een integrale analyse gemaakt van de volledige verkeersas. Voor de geïdentificeerde knelpunten zijn concrete maatregelen uitgewerkt. Aan de hand van gedetailleerde VISSIM-simulaties zijn deze maatregelen geëvalueerd en verfijnd. Hierbij is rekening gehouden met geplande ontwikkelingen in de omgeving van de N32.
TML heeft in deze opdracht de VISSIM-simulaties uitgevoerd, bijgedragen aan de inventarisatie van de huidige situatie en de identificatie van de knelpunten, en aan het voorstellen van maatregelen.
 

Periode

2016

Opdrachtgever

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Partners

Vectris

Ons team

Kristof Carlier, Hanne De Naegel, Rodric Frederix
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign