WereldContainerModel (WCM)

10.45
Van 2010 tot 2011
TNO ontwikkelde in samenwerking met de Universiteit van Delft en Transport & Mobility Leuven een strategisch model voor het wereldwijd containertransport. Het model laat toe om mogelijke verschuivingen in de vraag naar containertransport in de toekomst te analyseren en de effecten van transportbeleid daarop te kunnen evalueren. De uitdaging was het ontwerp en validatie van een model dat een consistente beschrijving van de wereldwijde handelsstromen, containerstromen en transportdiensten bundelt, gecombineerd met een haven- en een multimodaal routekeuzemodel.

De multimodale routekeuze en de havenkeuze zijn uitgevoerd met behulp van een verbeterd logit keuzemodel, dat rekening houdt met de mate van overlap tussen de alternatieve routes in het netwerk. Deze verbetering is vooral belangrijk wanneer routes worden geanalyseerd die concurreren tegen een netwerk van bestaande routes (zoals de Trans-Siberische spoorlijn). Het model houdt rekening met transporttijden, tarieven en de tijdswaardering van de goederen. Het beschrijft jaarlijkse containerstromen over de scheepvaartroutes en door 437 containerhavens wereldwijd, gebaseerd op de handelsinformatie van en naar alle landen, rekening houdend met meer dan 800 maritieme containerlijndiensten. Import, export en overslagstromen van containers in de havens, alsook hinterlandstromen worden onderscheiden.

Het model werd gekalibreerd met publiek beschikbare havenstatistieken. De scenario-analyses die met het model gedaan werden zijn: het effect van de trage scheepvaart, de toename van de transportkosten over land, grote infrastructuurprojecten zoals de Trans-Siberische spoorlijn en de opening van polaire scheepvaartroutes. Het model wordt gebruikt om voor het Trans-Europese Netwerk programma van de Europese Commissie en het Havenbedrijf Rotterdam langetermijnprognoses te ontwikkelen.

Periode

Van 2010 tot 2011

Opdrachtgever

TNO

Partners

TNO

Ons team

Kristof Carlier
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign