Mobiliteits- en toegankelijkheidsstudie parking Carrefour Herstal

11.13
Van 2011 tot 2012
Het doel van deze studie was om aan de hand van bepaalde scenario’s te kijken naar mogelijke oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek rondom en toegankelijkheid van de site Carrefour Herstal. Tijdens de piekmomenten treft men vaak lange terugslaande files rondom de site aan, en treden er lange wachttijden aan de verkeerslichten van de uitritten van de parking op. Elk van de scenario’s werd beschouwd in vergelijking met een vooraf gedefinieerd basisscenario waarin de huidige toestand wordt beschreven. De effecten werden voornamelijk op het vlak van verkeersafwikkeling bekeken, met name verkeersvolumes en reistijden.

Uitgaande van de resultaten was het op deze manier mogelijk om een objectief en kwantitatief gestaafde vergelijking te maken tussen enerzijds de scenario’s ten opzichte van het basisscenario, maar anderzijds ook tussen de diverse scenario’s onderling. Voor deze verkeerskundige studie gebruikten we een microscopisch simulatiemodel dat specifiek toelaat om de gedetailleerde bewegingen van voertuigen in kaart te brengen.

Periode

Van 2011 tot 2012

Opdrachtgever

Carrefour Group Belgium

Partners

/

Ons team

Kristof Carlier, Sven Maerivoet, Isaak Yperman
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign