Economische effecten 80 km/u

05.33
2006
Transport & Mobility Leuven deed een economische analyse rond het verlagen van de snelheidlimiet voor vrachtwagens op snelwegen tot 80 km/u. Speciale aandacht ging in dit onderzoek uit naar de aard en de omvang van de optredende kosten voor de betrokkenen (vervoerders), overheid en maatschappij.

Uit de studie blijkt dat door de 80 km/uur de kosten van de Belgische vrachtwagensector met 1,46% zullen stijgen. In absolute cijfers gaat dit over 104,1 miljoen euro. De kosten voor de buitenlandse vrachtwagensector stijgen in dezelfde zin.


In de berekening van de kosten werd rekening gehouden met kosten voor de aanschaf van het voertuig, het onderhoud, de brandstofkosten, de verzekeringskosten, de verschillende belastingen en taksen, de loonkosten en tenslotte de tijdskosten. De 5.339 miljoen vrachtwagen-km die nog op de autosnelweg gereden worden, hebben een globale toename in kosten van 203,9 miljoen euro in 2010, waarvan 104,9 voor de Belgische vrachtwagens.

Deze 104,9 miljoen euro zijn de extra kosten van de Belgische vervoerders op de autosnelwegen. Zij vertegenwoordigen 2.294 miljoen vrachtwagen-km van de 5.339 miljoen die in 2010 op onze autosnelwegen gereden worden, of iets minder dan de helft.

Daarnaast zijn er door de maatregel op de snelwegen ook andere effecten die spelen en die hun weerslag hebben op de vrachtwagensector in zijn geheel. Het gaat dan over een shift naar andere wegen en andere vervoersmodi (spoor en binnenvaart), over logistieke processen, over keuze voor andere vrachtwagengroottes en beladingsgraden,...

Deze effecten zorgen ervoor dat de stijging van de kosten voor de Belgische vrachtwagens op alle wegen iets kleiner is, met name 104,1 miljoen euro of 1,46%. Dit cijfer geeft het beste aan wat de maatregel aan de vrachtwagensector zal kosten.

De toename van de kosten voor het Belgische goederenvervoer in zijn geheel, met binnenvaart en spoor in, stijgen uiteraard iets minder. Omdat bepaalde kosten voor wegvervoer opbrengsten zijn voor de andere vervoersmodi. De toename van de kosten voor de gehele sector bedraagt 101,9 miljoen euro of 1,06%.

Samenvattend kan men de toename van de kosten op het Belgische goederenvervoer als volgt kaderen:

 
Effect of the measure on freight transport, for the year 2010
  million
truck-km
million
ton-km
total cost
(million euro)
increase of cost
(million euro)
%
Belgian trucks on motorways 2.627 19.749 2.621 104,9 3,71%
Belgian trucks on all roads 5.947 38.506 7.156 104,1 1,46%
All Belgian freight transport
(excl. maritime transport and navigation)
  55.077 9.640 101,9 1,06%
           


In relatie tot het Bruto Binnenlands Product (BBP) dat 283.470 miljoen euro bedraagt, heeft het goederenvervoer een aandeel van 3,4%. De toename in kosten van 101,9 miljoen euro bedraagt dus 0,04% van het BBP.


De studie is gebaseerd op de recentst beschikbare cijfers en testresultaten. Waar nodig werden gefundeerde aannames gemaakt. De stijging van de kosten zal niet voor elk transportbedrijf even hoog zijn. Sommige bedrijven stellen nu bijvoorbeeld al hun snelheidsbegrenzer lager dan 90 km/u in omwille van de brandstofefficiëntie. Een hoger of lager brandstofverbruik is een parameter die de kostenstijging kan beïnvloeden met ongeveer 10%.

Periode

2006

Opdrachtgever

Vlaamse overheid, Mobiliteitscel (nu Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid)

Partners

/

Ons team

Griet De Ceuster, Kristof Carlier, Bruno Van Zeebroeck, Steven Logghe
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign