Impact van de vereenvoudiging van het handelsverkeer

11.15
2011
TNO onderzoekt hoe een geavanceerd elektronisch systeem de efficiëntie van de invoer en uitvoer van containers in de Nederlandse havens kan verbeteren (zowel op gebied van wachttijd als administratieve lasten). Dit systeem zal e-douane, e-documenten, financiële diensten, track & trace, ...combineren.

Transport & Mobility Leuven heeft het effect berekend van de kostenvermindering op het volume van containers die in de Nederlandse havens behandeld worden (waarvan de haven van Rotterdam het belangrijkst is) en het effect op de batenverdeling tussen de haven van Rotterdam, Nederlandse consumenten/producenten en buitenlandse consumenten/producenten.

TML gebruikte het WereldContainerModel (https://www.tmleuven.be/en/navigation/world-container-model) (WCM) voor de berekening van het effect van dit systeem. De impact wordt gemodelleerd als een vermindering van de gegeneraliseerde kosten voor overslag in de havens, wat een effect heeft op de routekeuze van globale containervervoerders.

Periode

2011

Opdrachtgever

TNO

Partners

/

Ons team

Kristof Carlier
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign