CityMobil

05.01
Van 2006 tot 2011
Het doel van het Europese onderzoeksproject CityMobil was de organisatie van stedelijk vervoer verbeteren om het gemotoriseerd vervoer rationeler te organiseren. Dit leidt tot minder congestie en vervuiling, een verhoogde veiligheid en leefbaarheid en een verbeterde integratie met ruimtelijke planning. Het was een project van 40 miljoen euro waaraan 28 partners uit 10 landen deelnamen. De enige Belgische partner in het project was Transport & Mobility Leuven. Om de mogelijkheden van geautomatiseerde transporttoepassingen te demonstreren en te valideren werden de luchthaven van Heathrow (Londen) en een nieuw expositiecentrum in Rome geselecteerd.

Hoewel de mobiliteitsproblemen in steden goed gekend zijn (congestie, vervuiling, veiligheid etc.), staan de vereiste oplossingen nog in hun kinderschoenen. De gewenste trend bestaat uit een mix van maatregelen rond ruimtelijke ordening en een verschuiving van het gebruik van de auto naar een multimodale aanpak. Om het multimodale alternatief aantrekkelijker te maken is er nood aan massa transport aan hoge snelheden (trein, metro, bus) en geïndividualiseerd (openbaar) vervoer op aanvraag voor korte afstanden. Automatisering in alle mogelijke vormen, van het aanbieden van informatie tot het volledig geautomatiseerd besturen van voertuigen, speelt hierin een grote rol.

Momenteel wordt de grootste vooruitgang gemaakt bij privé voertuigen, waar de introductie van ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) het rijcomfort verhoogt. Ook in het openbaar vervoer zijn er al enkele opmerkelijke toepassingen van geautomatiseerd vervoer gerealiseerd zoals de automatische metrosystemen in Parijs, Londen en Lille en de geautomatiseerde bussen in Rouen, Eindhoven en Capelle aan de IJssel. In CityMobil werd het potentieel van geautomatiseerde transportsystemen onderzocht gebaseerd op hun toepassing in realistische omgevingen.

Deze systemen omvatten zowel geautomatiseerde voertuigen op rails (personal rapid transit), transportsystemen op vastgelegde corridors (cybercars) als dual-mode voertuigen (dit zijn traditionele personenwagens die manueel bestuurd kunnen worden in gemengd verkeer of automatisch kunnen rijden in gereserveerde omgevingen of op voorbehouden infrastructuur).

In het project CityMobil werd op twee sites een automatisch transport systeem ingevoerd en geëvalueerd. Deze systemen zijn meer dan een demonstratie van de technologische mogelijkheden, ze zijn toepassingen die volledig geïntegreerd zijn in het transportsysteem en voor lange tijd operationeel zullen blijven.

- In het nieuwe expocentrum in Rome vervoert een vloot volledig geautomatiseerde cybercars de bezoekers tussen de parking, het treinstation en het expo centrum.
- Op de luchthaven van Heathrow vervoert een personal rapid transit systeem de passagiers van en naar de terminals en parkings in volledig geautomatiseerde voertuigen op rails.
Voor een aantal andere steden werden plannen en concepten ontwikkeld die de bevoegde overheden ondersteunen in beslissingen rond het invoeren van geautomatiseerd transport in hun eigen stad. Enkele van deze steden zullen hun eigen toepassing met geautomatiseerde voertuigen realiseren.

Periode

Van 2006 tot 2011

Opdrachtgever

Europese Commissie, Zesde Kaderprogramma, Thematisch Prioriteit 1.6

Partners

Het project omvatte ongeveer 28 partners, met TNO als coördinator

Ons team

Kristof Carlier, Isaak Yperman, Tom Voge
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign