e-Freight

12.34
Van 2012 tot 2013
Het е-Freight initiatief pakt ondoelmatigheden in informatie-uitwisseling voor het goederenvervoer aan (al dan niet in het kader van multimodaal transport). Deze inefficiënties leiden tot verhoogde administratieve kosten, een schijnbare complexiteit van multimodaal vervoer en uiteindelijk tot een onderbenutting van multimodaal transport en een niet-optimaal gebruik van de bestaande transportinfrastructuur. De vier hoofdredenen zijn:

- Gebrek aan interoperabiliteit tussen bestaande informatiesystemen van verladers, logistieke dienstverleners, enz.
- Verdubbeling van de informatie-indiening: operators moeten informatie te verstrekken via verschillende vervoersdocumenten (CMR over de weg, Bill of Loading voor maritiem transport, enz.), maar ook vaak dezelfde informatie meerdere keren indienen voor verschillende rapportage-doeleinden
- Gebrek aan informatie over de multimodale vervoersdiensten en multimodale booking tools, waardoor operators verschillende bronnen consulteren voor informatie over de beschikbare services; dit zorgt voor inefficiënties bij het opzetten van multimodale activiteiten
- Gebrek aan integratie van informatie afkomstig van tracking en tracing technologieën alsook van nieuwe intelligente cargo-toepassingen ('zelfbewuste’, ‘context-bewuste’ en ‘aangesloten’ lading) in informatiesystemen voor goederenvervoer
Het e-Freight Initiatief richtte zich op de optimalisatie van informatie-uitwisseling voor multimodaal goederenvervoer, door het creëren van het juiste kader om de elektronische stroom van informatie - gerelateerd aan de fysieke stroom van goederen - te stroomlijnen. Het is vooral gericht op de vereenvoudiging van de informatie-uitwisseling en communicatie tussen de verschillende actoren in het transportproces (vervoervraag en -aanbod, netbeheerders en toezichthouders van transport) door het intensiever gebruik van informatie-en communicatietechnologieën (ICT). De belangrijkste doelstellingen waren:

- De verbetering van interoperabiliteit tussen goederenvervoer informatiesystemen
- De mogelijkheid voorzien dat operators informatie maar één keer moeten invoeren in de hele multimodale logistieke keten voor planning, uitvoering, monitoring en rapportage doeleinden
- De ontwikkeling van compatibele informatie- en booking tools (zoals multimodale reisplanners voor het vrachtverkeer) voor een optimaal gebruik van multimodale transportmogelijkheden
- De ontwikkeling van een structuur voor het gebruik van informatie afkomstig van tracking en tracing technologieën en van ‘intelligent cargo’ toepassingen

TML evalueerde in deze studie de economische, sociale en milieu-effecten. Vooral de vermindering van kosten en administratieve lasten voor de verschillende partijen en de verandering van de kosten voor ondernemingen of autoriteiten zijn aangepakt, evenals de gevolgen voor de interne markt, op multimodale ontwikkelingen, op veiligheid en op beveiliging. Hiervoor maakten we gebruik van het EDIP-model en gegevens uit TREMOVE.

Periode

Van 2012 tot 2013

Opdrachtgever

Europese Commissie, DG MOVE

Partners

TNO, Prospex

Ons team

Kristof Carlier, Rodric Frederix
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign