Ontwikkeling van een nieuw ondersteuningsmechanisme voor de logistieke sector

13.16
Van 2013 tot 2015
In deze studie gaven we de Europese Commissie de nodige input om geschikte beleidsopties en hun effecten te identificeren en te analyseren om de ontwikkeling van het volgende Marco Polo programma te ondersteunen.

De doelstellingen van het afgelopen Marco Polo programma waren:

- het goederenvervoer verschuiven van weg naar gecombineerd vervoer met shortsea/spoor/binnenvaart en kleinere wegen, waarbij de lading gedefinieerd wordt als vracht in intermodale laadeenheden, bulk of stukgoed
- het verminderen van wegvervoer door de integratie in de productielogistiek: het vermijden van wegvervoer. Bv. Door hogere laadfactoren, de vermindering van product- of verpakkingsvolumes, kortere afstanden, minder lege ritten, vermindering van (afval)stromen door innovatieve (software) oplossingen.
Voor zijn opvolger wil de EC de duurzame goederenvervoersdiensten blijven steunen, maar elke nieuwe regeling die Marco Polo vervangt zal zijn lessen moeten trekken uit het huidige programma en rekening houden met zijn zwaktes.

De deeltaken omvatten een fase waarin de feiten onderzocht werden, waarbij de marktsituatie in kaart gebracht werd door dataverzameling en het raadplegen van stakeholders. Vervolgens werden de verschillende modaliteiten van een financieringsregeling onderzocht op het niveau van de EU en van de lidstaten. Uiteindelijk zijn een aantal beleidsopties uitgewerkt en beoordeeld om de structuur van het nieuwe financieringssysteem te kunnen bepalen.

TML was betrokken bij de verzameling van gegevens, en bij de effectenbeoordeling.

Periode

Van 2013 tot 2015

Opdrachtgever

Europese Commissie, DG MOVE

Partners

ECORYS, TNO, PNO, CE Delft

Ons team

Tim Breemersch, Kristof Carlier
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign