Projecten en artikels van Filip Vanhove

Emissiemonitoringsysteem Vietnam

Emissiemonitoringsysteem Vietnam

Het opstellen van een emissiemonitoringsysteem voor de wegsector in Vietnam, om zo de evolutie van die emissies te volgen doorheen de tijd.

autostrade

Update van regionale samenstelling van de voertuigvloot België

Update van de voertuigvlootmodule voor emissie-inventaris wegverkeer België

uitlaat Remote sensing

Remote Sensing Antwerpen

Verzamelingen en analyseren van emissiemetingen van wagens en vrachtwagens in de haven van Antwerpen.

ClairCity poster

ClairCity

Vermindering van luchtvervuiling in steden; waarbij de burger centraal staat.

haven Antwerpen

LEZ havenbedrijf Antwerpen

Dit project onderzocht de milieukostenefficiëntie en de maatschappelijke kosten en baten van de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) in het havengebied van Antwerpen.

e40

E40 - Sint-Truiden

Analyse van mogelijke infrastructuurverbeteringen voor de verbinding E40 - Sint- Truiden

goederentrein scheepvaart

EMMOSS-model

Vlaams emissiemodel voor scheepvaart en spoorwegen

straat

Sluipverkeer

Onderzoek naar sluipverkeer door files op autosnelwegen

TML038g

IMMI

In kaart brengen van luchtvervuiling door het wegverkeer in Vlaanderen (voor NOx en PM10)

St.E.M.

Verkennende en vergelijkende studie voor een mobiliteitsstrategie i.f.v. het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Mobiele machines

Emissies van mobiele machines in Vlaanderen

Verkeersindices

Analyse van de mobiliteit op de Belgische autosnelwegen

MER-AX Brugge-Westkapelle

De ontwikkeling van een plan-MER voor de aanleg van de AX tussen de N31 te Brugge en de N49 te Westkapelle

Albertkanaal

IMMI2

Berekening van de luchtkwaliteit langs waterwegen en in de havens

autosnelweg

Regionale samenstelling van de voertuigvloot België

Ontwikkeling van een methode om de samenstelling van de voertuigvloten in de Belgische regionale emissiemodellen op elkaar af te stemmen

TERM

Statistische analyse en aanvulling van ontbrekende data voor Europese transport- en milieuindicatoren

IMAGINE

Verbeterde methode om de algemene impact van geluid op de omgeving te bepalen

energiegebruik_door_transport

MIRA-T 2004

Medewerking aan het Vlaams rapport milieu-indicatoren, deel Verkeer en Vervoer

selectionArtboard1-ws

Kilometerheffing

Analyse van een kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen

achteruitkijkspiegel auto

Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen

Actualisering 2016: In welke mate internaliseert de transportgebruiker zijn externe kosten?

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

16017_webpicture

De kost van non-Schengen

Directe effecten van het opzeggen van het Schengen-verdrag op het wegtransport

website-tml

De toekomst van ISVAG

Verkenning van toekomstscenario's voor de afvalverbrandingsinstallatie ISVAG

lage-emissiezone Antwerpen

Haalbaarheidsstudie uitbreiding LEZ Antwerpen

Haalbaarheidsstudie uitbreiding lage-emissiezone Antwerpen.

autostrade

MAM rekentool

Rekentool voor voertuigkilometers emissie-inventaris wegverkeer België.

Reyersplein Brussel

Toekomstmodel wegverkeer Brussel

Actualisering toekomstmodel voor het energieverbruik en de luchtemissies van het wegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

LEZ Gent

Uitbreidingsstudie LEZ Gent

In deze studie onderzoeken we de meest geschikte mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige LEZ van Gent naar een groter gebied.

N8 Ieper-Veurne

Analyse van mogelijke infrastructuur oplossingen voor de verbinding Ieper-Veurne

TML265s

Binnenvaartemissies

Lokale maatregelen voor reductie van binnenvaartemissies

logo_quantify

QUANTIFY

Modellering van transportvolumes voor weg, rail en binnenvaart voor de hele wereld over de periode 1900-2100

PredicTime

Ontwikkeling van een individuele reistijdvoorspeller

verkeerslichten

Verkeerslichtencoördinatiecentrale Antwerpen

Uitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie.

uitlaat auto

Lage-emissiezones Antwerpen: Haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsstudie voor de invoering en het beheer van lage-emissiezones in de stad Antwerpen.

table_Eng

Snelheidslimieten op autosnelwegen

Impact van maximumsnelheid op reistijden, emissies en verkeersveiligheid

verkeer

Lage-emissiezones

Onderzoek naar de invoering van lage-emissiezones in Vlaanderen

uitlaat auto

TRANSPHORM

Luchtvervuiling door het verkeer en gevolgen voor de gezondheid

uitlaat auto

Lage-emissiezones Brussel

Studie betreffende de relevantie van het invoeren van Lage-emissiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van hun milieu-, socio-economische en mobiliteitsimpact

vliegtuigmotoren

Emissiemodel luchtvaart EMMOL

Optimalisatie en actualisatie emissie-inventaris luchtvaart Vlaanderen

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign