IMMI

02.15
Van 2003 tot 2004
In 2003-2004 werd door ons de immissieproblematiek voor NOx en fijn stof (PM10) ten gevolge van wegverkeer in Vlaanderen bekeken voor Aminal (nu Departement LNE). We werkten hiervoor samen met het Nederlandse TNO-MEP. We analyseerden het verkeerspatroon, en de bijbehorende emissies voor 2010.

Hiermee werd de luchtkwaliteit in stedelijke omgeving en langs autosnelwegen berekend overeenkomstig de Europese Dochterrichtlijn 1999/30/EG. We gebruikten hiervoor o.a. het “TNO-Verspreidingsmodel”. Waar de overschrijding van de EU-grenswaarden voor 2005 en 2010 bleek, werden maatregelen voorgesteld.

Periode

Van 2003 tot 2004

Opdrachtgever

Vlaamse overheid, AMINAL, Sectie Lucht: lucht.milieuinfo.be (nu: Departement LNE)

Partners

TNO (projectleider)

Ons team

Griet De Ceuster, Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign