St.E.M.

03.34
Van 2003 tot 2004
Voor het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) werd in 2004 een Verkennende en vergelijkende studie voor een mobiliteitsstrategie i.f.v. het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgevoerd. Het was een literatuurstudie naar praktijkvoorbeelden van maatregelen om de verkeersvolumes op de weg te verminderen. Naast een beschrijving van de case studies, werd ook de vergelijking met de situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemaakt, zodat een inschatting gemaakt kon worden van de toepasbaarheid en haalbaarheid in Brussel, of van eventuele verbeteringen indien een gelijkaardige maatregel reeds in Brussel werd ingevoerd.

Periode

Van 2003 tot 2004

Opdrachtgever

Leefmilieu Brussel (voorheen BIM)

Partners

/

Ons team

Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign