TERM

01.34
Van 2002 tot 2005
In het Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM) project van het Europees Milieuagentschap (EEA) worden op basis van Europese statistieken een aantal indicatoren opgesteld die aangeven hoe het met transport en milieu is gesteld in Europa. Veel statistische data was echter te onvolledig om rechtstreeks te gebruiken omdat de cijfers voor de meest recente jaren ontbraken. TML kreeg de opdracht om, waar mogelijk, deze gaten in de data op statistisch verantwoorde wijze te vullen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van alternatieve, meer recente bronnen. Op basis van overlappende data werd nagegaan in hoeverre de trends van beide bronnen consistent waren. De kwadratische afstand tussen de herschaalde trends werd gebruikt om een betrouwbaarheidsinterval op te stellen. Sommige landen beschikten echter niet over alternatieve bronnen. In dit geval werd gezocht naar de meest gelijkende trend van een ander, volledig land, waarbij 'meest gelijkend' opnieuw gemeten werd door de kwadratische afstand tussen herschaalde trends te berekenen.

Periode

Van 2002 tot 2005

Opdrachtgever

Europees Milieuagentschap (EEA)

Partners

CE Delft

Ons team

Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign