Verkeersindices

01.29 / 4.27 / 5.28
Van 2002 tot 2003
De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer verzamelt meetgegevens van het verkeer op het autosnelwegennet van België (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De verkeersmetingen worden uitgevoerd door het Vlaamse en Waalse Gewest, en worden in real-time ter beschikking gesteld van de Federale Overheid. Deze verkeerswaarnemingen worden verzameld en verder verwerkt in START/SITTER (Systeem Trafiek op Autosnelwegen Reële Tijd / Système Intelligent Trafic en Temps Réel). De verkeersgegevens worden voornamelijk verzameld met behulp van enkelvoudige inductielussen, die op elke rijstrook afzonderlijk zijn aangebracht alsmede op een aantal toe- en afritten. Op een beperkt aantal plaatsen gebeuren de tellingen met camera's of (meer en meer) met dubbele inductielussen.

Om de ruwe meetgegevens uit START/SITTER beter toegankelijk te maken voor analyse en rapportage, ontwikkelde Transport & Mobility Leuven in 2001 Verkeersindices. Deze theoretische basis werd neergeschreven in twee voorbereidende rapporten.

Vanaf 2002 werden de verkeersindices geïmplementeerd in START/SITTER, in samenwerking met Siemens, resulterend in de rapportage van de verkeersindices voor 1999-2002. In een vervolgstudie werd de gebruikte methodiek verder gevalideerd en verfijnd, wat resulteerde in het rapport met cijfers voor 1999-2003.

In 2008 tenslotte, werd een rapport met indices voor 2002-2005 opgeleverd. De indices in dit rapport zijn het resultaat van een grondig gewijzigde methodiek, en zijn dus niet zomaar te vergelijken met de cijfers die eerder werden gepubliceerd.

Periode

Van 2002 tot 2003

Opdrachtgever

Belgische Federale overheid, FOD Mobiliteit en Vervoer

Partners

/

Ons team

Griet De Ceuster, Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign