N8 Ieper-Veurne

02.33 / 06.02
Van 2003 tot 2005
Deze studie doet voorstellen die een oplossing bieden voor de problemen die zich stellen op de wegverbinding N8 tussen Ieper en Veurne (West-Vlaanderen). Ze vertrekt vanuit een ruime verkeerskundige en ruimtelijke context en vanuit een multimodale benadering, met inachtneming van ecologische, landschappelijke en sociaal-economische overwegingen. De verschillende doelstellingen van het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen (bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en milieu en natuur) komen tot hun recht. Alternatieven worden afgewogen op hun effecten en haalbaarheid en een beperkt aantal alternatieven wordt verder uitgewerkt.

Periode

Van 2003 tot 2005

Opdrachtgever

Vlaamse overheid, Mobiliteitscel (nu Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid)

Partners

Vectris (projectleider), TNO, Econnection

Ons team

Griet De Ceuster, Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign