IMAGINE

02.35
Van 2003 tot 2006
In IMAGINE werden gemeenschappelijke modellen ontwikkeld waarmee geluidhinder kan worden bepaald, door berekeningen of door metingen. Speciale aandacht gaat naar vliegtuiggeluid, weg- en spoorgeluid, en het creëren van een collectieve databank van geluidsbronnen. Het werk van Transport & Mobility Leuven heeft zich toegelegd op de relatie tussen geluid en verkeersmanagement.

Periode

Van 2003 tot 2006

Opdrachtgever

Europese Commissie, Zesde Kaderprogramma

Partners

AEAT (coördinator), TNO (projectleider), ITS Leeds, UGent, M+P Raadgevend ingenieurs, TML, …

Ons team

Griet De Ceuster, Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign