Binnenvaartemissies

09.52
2010
In deze studie werd onderzoek gedaan naar lokale maatregelen die door de Vlaamse Overheid genomen kunnen worden om de emissies van binnenvaart te reduceren.
Eerst werd onderzocht welke emissiereducerende technologieën zinvol kunnen worden toegepast na de introductie van laagzwavelige brandstof (10ppm). De meest kosteneffectieve technologieën werden bepaald op basis van de verzamelde informatie over kosten en reductiepotentieel. Ook werd een juridisch en economisch-financiële analyse gedaan van de reductiemogelijkheden. Tot slot werd een opvolgingssysteem voorgesteld.

De taak van TML binnen deze studie bestond voornamelijk uit het berekenen van het effect van de maatregelen op de emissies aan de hand van EMMOSS.

Na een eerste selectie werden een aantal steunmaatregelen geselecteerd voor verdere analyse. Er werd een gedetailleerde analyse gedaan van maatregelen ter stimulatie van:

- de vervanging van oude motoren door nieuwe motoren die voldoen aan fase IIIA van de NRMM richtlijn,
- de installatie van geïntegreerde nabehandelingsystemen (combinatie van roetfilter, SCR en oxidatiekatalysator),
- het gebruik van de Tempomaat,
- walstroom.
De studie concludeert dat steunmaatregelen voor de installatie van geïntegreerde nabehandelingsystemen, liefst gecombineerd met dwingende maatregelen, het meest aangewezen instrument zijn.

Periode

2010

Opdrachtgever

Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

Partners

Arcadis (projectleider), LDR

Ons team

Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign