IMMI2

08.6
Van 2009 tot 2011
In 2009-2011 werd een vervolgstudie uitgevoerd op de IMMI-studie uit 2004. Perceel 3 van deze vervolgstudie werd uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven, in samenwerking met het Nederlandse TNO.

In perceel 3 werd voor Vlaanderen de luchtkwaliteit berekend langs waterwegen en in de havens. Daarbij werd uitgegaan van emissieberekeningen op basis van EMMOSS, maar in deze studie werd de geografische spreiding van de emissiegegevens verder verfijnd. Er werden in deze studie 3 scenario's beschouwd: een referentiescenario (voor 2010, 2015 en 2020), een Europa-scenario gebaseerd op het MIRA-S 2009 Europa-scenario (voor 2015 en 2020) en tot slot een scenario dat maatregelen voor de zee- en binnenvaart in rekening brengt (voor 2015).

Op basis van de berekende emissies werden dan de concentraties van NO2, PM10 en PM2,5 berekend met een Gaussisch Pluim dispersiemodel (Pluim Vaarweg), en dit tot op 600m van de randen van de vaarweg. De bijdrage van de scheepvaart, de totale concentraties (bijdrage scheepvaart + achtergrond) en de overschrijding van grenswaarden werden in de vorm van GIS kaarten weergegeven.

Periode

Van 2009 tot 2011

Opdrachtgever

Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

Partners

TNO

Ons team

Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign