Mobiele machines

04.35
2005
In opdracht van Aminal onderzochten we in de eerste helft van 2005 de emissies door niet voor de weg bestemde mobiele machines in het kader van internationale rapportering in België en Vlaanderen. We werkten hiervoor samen met het Nederlandse TNO-MEP. De emissies van mobiele machines waren tot op heden één van de weinige vormen van emissies waarvoor nog geen gedetailleerde emissieschatting voorhanden was. Wegens de steeds verdere regulering van andere sectoren en om te voldoen aan de Europese emissierapportage is het belangrijk betrouwbare cijfers te hebben met betrekking tot de emissies van deze sector. Mobiele machines veroorzaken een aanzienlijke hoeveelheid emissies: afhankelijk van de beschouwde polluent, bedragen ze 5 tot 20% van de uitstoot door het wegverkeer. De sectoren landbouw, bouw en industrie vertegenwoordigen het grootste aandeel in de emissies van mobiele machines. Om tot deze output te komen bouwde TNO een volledig nieuw model dat de positieve punten van een aantal bestaande modellen combineert. De methodiek steunde op een bottom-up berekening van de hoeveelheid arbeid die geleverd wordt door mobiele machines. Ter validatie werden modelstructuur en de volledige input voorgelegd aan een aantal experts uit de sector.

Periode

2005

Opdrachtgever

Vlaamse overheid, AMINAL, Sectie Lucht (nu Departement LNE)

Partners

TNO (projectleider)

Ons team

Filip Vanhove, Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign