Uitbreidingsstudie LEZ Gent

20092
Van 2020 tot 2021
Sinds 1 januari 2020 geldt een lage-emissiezone (LEZ) in de Gentse binnenstad.

In deze studie onderzoeken we de meest geschikte mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige LEZ van Gent naar een groter gebied. Daarnaast berekenen we de effecten van de uitbreiding op vlak van de verschoning van het wagenpark, de luchtkwaliteit en de gezondheid. Tot slot zullen we aanbevelingen formuleren voor de fasering van de uitbreiding en flankerend beleid, mede op basis van een parallel lopende studie naar de huidige LEZ.
 

Periode

Van 2020 tot 2021

Opdrachtgever

Stad Gent

Partners

VITO

Ons team

Inge Mayeres, Gitte Van Den Bergh, Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign