Projecten en artikels van Gitte Van Den Bergh

 • gitte

  Gitte Van Den Bergh

  Onderzoeker
  Gitte Van Den Bergh heeft een brede mobiliteitsexpertise die vooral ligt in stedelijke mobiliteit, verkeersindicatoren, evaluatie, benchmarking en dataverwerking. Zij is eveneens sterk in het uitdenken van oplossingen, en het opzetten van nieuwe datamodellen, -methodieken en instrumenten of kaders voor het gericht evalueren van mobiliteitsgerelateerde maatregelen en het mee uittekenen van mobiliteitsvisies. Naast analytische vaardigheden staat Gitte bij haar collega’s en overlegpartners ook bekend om haar zin voor overleg en goede luistervaardigheid. Dat maakt haar tot een gewaardeerde en ervaren projectpartner voor zowel binnenlandse als Europese studies.
  gitte.vandenbergh@tmleuven.be
  +32 16 74 51 28
LEZ Gent

Uitbreidingsstudie LEZ Gent

In deze studie onderzoeken we de meest geschikte mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige LEZ van Gent naar een groter gebied.

viaduct Vilvoorde

Minder hinder Viaduct Vilvoorde en Henneaulaan Zaventem

bushalte

Mobiscore

Instrument voor het toekennen van een bereikbaarheidsscore aan een huis of perceel

LOGO CIVITAS SATELLITE

CIVITAS SATELLITE

Coördinatie van de innovatie- en onderzoeksprojecten in het kader van CIVITAS 2020.

verkeerslichten

Verkeerslichtencoördinatiecentrale Antwerpen

Uitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie.

urban transport

MOMENTUM

Ontwikkelen van een toolkit voor het modelleren van opkomende vervoersmodi en – technologieën.

Oudenaarde Santenssite ©Blauwdruk Stedenbouw

Oudenaarde Santenssite

Stedelijk masterplan voor de voormalige Santenssite in Oudenaarde

sneltramlijn Hasselt-Maastrict

Sneltramlijn Hasselt-Maastricht

Impact van de Sneltramlijn Hasselt-Maastricht

stedelijke mobiliteit

Ondersteunende studie ter evaluatie van het Urban Mobility Package

Ondersteunende studie voor de evaluatie van het 'Urban Mobility Package' en de 'European Mobility Week'.

15039

Strategisch vrachtmodel Vlaanderen

Beleidsondersteuning doorrekeningen met het strategisch vrachtmodel Vlaanderen

file personenwagens

Kilometerheffing personenwagens

Wegenheffing personenwagens in Vlaanderen: het langverwachte rapport, mét cijfers!
Onze bijdragen zitten vooral in de tarificatie, technologie en handhaving, sociaal verantwoord beleid, en monitorin

informatiebord busstation

Basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer

Onderbouwing en financiering kernnet en bredere marktwerking aanvullend net.

ring rond Leuven

Verkeersgeleidingssysteem Stad Leuven

Technische en verkeerskundige studie verkeersgeleidingssysteem stad Leuven.

CIVITAS PORTIS picture

CIVITAS PORTIS

Demonstratie van innovatieve duurzame mobiliteitsmaatregelen in Europese steden.

busstation Leuven

Opmaak mobiliteitsplan vervoerregio Leuven

Opmaak gedetailleerd openbaar vervoersplan en geïntegreerd mobiliteitsplan voor vervoerregio Leuven.

chums_coverfoto

CHUMS

Gedragsverandering voor stedelijke mobiliteitsoplossingen

kaart stad Antwerpen

Parkeerstudie Stad Antwerpen

Herziening van het parkeerbeleidsplan

Richtlijnenboek MER-discipline Mobiliteit

Nieuwe richtlijnen voor de discipline Mobiliteit in het kader van de verschillende MER-procedures

masterplan Zele

Masterplan Zele

Opmaak van een masterplan voor het kerngebied Zele.

Masterplan Izegem (Palmbout Urban Landscapes)

Masterplan Izegem

Uitwerking geïntegreerd masterplan voor de stad Izegem

Gent post-circulatieplan; copyright Jeroen Willems

Analyse circulatieplan Gent

Grootschalige evaluatie van de effecten van de invoering van het circulatieplan voor de Gentse binnenstad.

luchtfoto Antwerp Expo

PlanMER-screening Antwerp Expo

Mobiliteitsanalyse ter ondersteuning voor planMER-screening Antwerp Expo

Projectbeeld Mobiliteitsmanagement met ANPR

Mobiliteitsmanagement met ANPR

Hoe kunnen ANPR-camera's ingezet worden voor mobiliteitsmanagement?

TML312s

Veiligheidsaspecten van bandengebruik

Veiligheidsaspecten van bandenkeuze en -gebruik in de EU: weersomstandigheden, groefdiepte, bandendruk monitorsysteem en consumenteninformatie

drone

Onbemande luchtvaartuigen

Het gebruik van onbemande luchtvaartuigen bij mobiliteitsgerelateerde vraagstukken

Mobiliteit KU Leuven

Evaluatie van mobiliteit en gerelateerde maatregelen KU Leuven

stationsomgeving Lokeren (@Palmbout)

Stadsvernieuwing stationsomgeving Lokeren

Actualisatie van het masterplan Stationsomgeving en Park ter Beuken

schip binnenvaart

Optimalisatie inzameling scheepsafval

Onderzoek naar een betere inzameling van het scheepsbedrijfsafval van de binnenvaart in Vlaanderen

Minder Hinder

Minder Hinder BRABO 2 tramlijnen in Antwerpen

Plan-MilieuEffectRapportage Oosterweelverbinding

Discipline Mens en Verkeer

simulatie Heldenplein Brussel

Nieuwe tramlijnen Brussel

Verkeerskundig ontwerp nieuwe tramlijnen rond Brussel

schema transportmodel

Ontwikkeling van een transportmodel

Ontwikkeling van een gecombineerd verkeerskundig-transporteconomisch model

milieu impact doortrekking N60 Ronse

Project-MER N60 Ronse

Uitwerking discipline Mens-Mobiliteit in de Project-MER voor de missing link ‘doortrekking N60 Ronse’

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign