Projecten en artikels van Gitte Van Den Bergh

CHUMS

CHUMS

Gedragsverandering voor stedelijke mobiliteitsoplossingen

CIVITAS PORTIS picture

CIVITAS PORTIS

Demonstratie van innovatieve duurzame mobiliteitsmaatregelen in Europese steden.

viaduct Vilvoorde

Minderhinder Viaduct Vilvoorde en Henneaulaan Zaventem

TML ondersteunde een consortium rond BAM Contractors bij de opmaak van hun offertes voor de heraanleg van het complex Henneaulaan (onderdeel van de “Werken aan de Ring” op de R0 van Brussel) en voor de renovatie van het viaduct van Vilvoorde.

Afbeelding: oeverpark.be

Advies MOBER Oeverpark Lokeren

TML gaf bijkomend advies in verband met de MOBER opgemaakt voor het Oeverpark te Lokeren.

Verkeersmodel Provincie Nederlands-Limburg

Verkeersmodel Provincie Nederlands-Limburg

TML ondersteunt Royal HaskoningDHV bij het maken van een nieuw verkeersmodel voor Nederlands-Limburg.

luchtfoto Antwerp Expo

PlanMER-screening Antwerp Expo

Mobiliteitsanalyse ter ondersteuning voor planMER-screening Antwerp Expo

Gent post-circulatieplan; copyright Jeroen Willems

Analyse circulatieplan Gent

Grootschalige evaluatie van de effecten van de invoering van het circulatieplan voor de Gentse binnenstad.

ring rond Leuven

Verkeersgeleidingssysteem Stad Leuven

Technische en verkeerskundige studie verkeersgeleidingssysteem stad Leuven.

Mobiscore

Actualisatie Mobiscore

Actualisatie van de Mobiscore gebaseerd op de aanbevelingen die werden gedaan tijdens de studie ‘Analyse resultaten Mobiscore’.

MKBA E17 Temse-Kruibeke

MKBA E17 Temse-Kruibeke

MKBA-studie voor de infrastructurele ontwikkeling van het netwerk van de E17 tussen Temse en Kruibeke.

MER-Oosterweelverbinding

Plan-MilieuEffectRapportage Oosterweelverbinding

Discipline Mens en Verkeer

MER-mobiliteit

Richtlijnenboek MER-discipline Mobiliteit

Nieuwe richtlijnen voor de discipline Mobiliteit in het kader van de verschillende MER-procedures

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

kaart stad Antwerpen

Parkeerstudie Stad Antwerpen

Herziening van het parkeerbeleidsplan

schema transportmodel

Ontwikkeling van een transportmodel

Ontwikkeling van een gecombineerd verkeerskundig-transporteconomisch model

Bibliotheek-Arenberg

Mobiliteit KU Leuven

Evaluatie van mobiliteit en mobiliteitsgerelateerde maatregelen KU Leuven

Projectbeeld Mobiliteitsmanagement met ANPR

Mobiliteitsmanagement met ANPR

Hoe kunnen ANPR-camera's ingezet worden voor mobiliteitsmanagement?

stedelijke mobiliteit

Ondersteunende studie ter evaluatie van het Urban Mobility Package

Ondersteunende studie voor de evaluatie van het 'Urban Mobility Package' en de 'European Mobility Week'.

sneltramlijn Hasselt-Maastrict

Sneltramlijn Hasselt-Maastricht

Impact van de Sneltramlijn Hasselt-Maastricht

urban transport

MOMENTUM

Ontwikkelen van een toolkit voor het modelleren van opkomende vervoersmodi en – technologieën.

Minder-Hinder

Minder Hinder

Minder Hinder BRABO 2 tramlijnen in Antwerpen

15039

Strategisch vrachtmodel Vlaanderen

Beleidsondersteuning doorrekeningen met het strategisch vrachtmodel Vlaanderen

LOGO CIVITAS SATELLITE

CIVITAS SATELLITE

Coördinatie van de innovatie- en onderzoeksprojecten in het kader van CIVITAS 2020.

bushalte

Mobiscore

Instrument voor het toekennen van een bereikbaarheidsscore aan een huis of perceel

LEZ Gent

Uitbreidingsstudie LEZ Gent

In deze studie onderzoeken we de meest geschikte mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige LEZ van Gent naar een groter gebied.

verkeerslichten

Verkeerslichtencoördinatiecentrale Antwerpen

Uitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie.

21018_resize

Vilvoorde verkeer- en parkeergeleiding met ANPR en PGS technologie

Naar een slim digitaal ANPR- en parkeergeleidingssysteem om autodruk te weren en de stadskern bereikbaar en leefbaar te maken.

Oudenaarde Santenssite ©Blauwdruk Stedenbouw

Oudenaarde Santenssite

Stedelijk masterplan voor de voormalige Santenssite in Oudenaarde

file personenwagens

Kilometerheffing personenwagens

Wegenheffing personenwagens in Vlaanderen: het langverwachte rapport, mét cijfers!
Onze bijdragen zitten vooral in de tarificatie, technologie en handhaving, sociaal verantwoord beleid, en monitorin

informatiebord busstation

Basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer

Onderbouwing en financiering kernnet en bredere marktwerking aanvullend net.

busstation Leuven

Opmaak mobiliteitsplan vervoerregio Leuven

Opmaak gedetailleerd openbaar vervoersplan en geïntegreerd mobiliteitsplan voor vervoerregio Leuven.

masterplan Zele

Masterplan Zele

Opmaak van een masterplan voor het kerngebied Zele.

Masterplan Izegem (Palmbout Urban Landscapes)

Masterplan Izegem

Uitwerking geïntegreerd masterplan voor de stad Izegem

TML312s

Veiligheidsaspecten van bandengebruik

Veiligheidsaspecten van bandenkeuze en -gebruik in de EU: weersomstandigheden, groefdiepte, bandendruk monitorsysteem en consumenteninformatie

drone

Onbemande luchtvaartuigen

Het gebruik van onbemande luchtvaartuigen bij mobiliteitsgerelateerde vraagstukken

stationsomgeving Lokeren (@Palmbout)

Stadsvernieuwing stationsomgeving Lokeren

Actualisatie van het masterplan Stationsomgeving en Park ter Beuken

schip binnenvaart

Optimalisatie inzameling scheepsafval

Onderzoek naar een betere inzameling van het scheepsbedrijfsafval van de binnenvaart in Vlaanderen

simulatie Heldenplein Brussel

Nieuwe tramlijnen Brussel

Verkeerskundig ontwerp nieuwe tramlijnen rond Brussel

milieu impact doortrekking N60 Ronse

Project-MER N60 Ronse

Uitwerking discipline Mens-Mobiliteit in de Project-MER voor de missing link ‘doortrekking N60 Ronse’

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign