Onbemande luchtvaartuigen

15027
Van 2015 tot 2016
TML, gesteund door het Agentschap Innoveren en Ondernemen, is gestart met een haalbaarheidsstudie naar het gebruik van onbemande luchtvaartuigen (UAVs) in het kader van mobiliteitsstudies.
De studie bevat de analyse van drie elementen:
  • de beschikbare technologie voor UAVs en bruikbare registratieapparatuur
  • het wetgevende kader
  • relevante toepassingsgebieden binnen fundamenteel en toegepast onderzoek
Het doel van de studie is een objectieve analyse maken van de bruikbaarheid van UAVs als technisch platform voor registratieapparatuur. De jongste jaren zijn er zeer veel technologieën beschikbaar gekomen voor onderzoekers om data omtrent mobiliteitsvraagstukken in te winnen. Echter, niet alle technologieën zijn even succesvol, kosten-efficiënt of matuur. Deze studie biedt TML de mogelijkheid om het gebruik van UAVs voor toegepast onderzoek en mobiliteitsstudies te onderzoeken.

Periode

Van 2015 tot 2016

Opdrachtgever

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Partners

/

Ons team

Griet De Ceuster, Lars Akkermans, Gitte Van Den Bergh
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign