Ontwikkeling van een transportmodel

13.15
Van 2013 tot 2016
Doel van dit project was het ontwikkelen van een model dat zowel transporteconomische als verkeerskundige effecten van mobiliteitsmaatregelen kan beschrijven. Zowel de impact op het aantal verplaatsingen, op de herkomst- en bestemmingskeuze, op de vertrektijdstipkeuze, op de vervoerwijzekeuze, op de routekeuze, als de impact op de verkeersafwikkeling wordt in rekening gebracht. Het combineren van beide elementen laat toe om geïntegreerde analyses uit te voeren die superieur zijn aan wat er vandaag op de markt aangeboden wordt.

Het gecombineerd verkeerskundig-transporteconomisch modelinstrument integreert transporteconomische elementen in het iteratieve proces van het verkeersmodel. Het totaal aantal verplaatsingen wordt afhankelijk gemaakt van de verplaatsingskosten. Een herkomst-bestemmingskeuzemodel en een vertrektijdstipkeuzemodel worden toegevoegd aan de iteratieve lus in het verkeerskundig model.

Er bestaat een hele reeks mobiliteitsvraagstukken waarbij zowel verkeerskundige als transporteconomische effecten van belang zijn. Volgende toepassingen kunnen met het beoogd geïntegreerd model op superieure wijze geanalyseerd worden:

- Vervoersprognoses
- Maatschappelijke kosten-baten analyses van transportinfrastructuur
- Prijsbeleid
- Parkeerbeleid
- Milieubeleid
- Verkeersmanagement
- Introductie nieuwe voertuigtypes
- Introductie flexwerken

Periode

Van 2013 tot 2016

Opdrachtgever

IWT

Partners

/

Ons team

Ruben Corthout, Rodric Frederix, Gitte Van Den Bergh, Isaak Yperman
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign