Roadmap strategische MER

20052
Van 2020 tot 2021
In Vlaanderen is er nood aan een geschikte milieueffectbeoordelingsmethodologie (MER) op een meer strategisch niveau voor specifieke types van plannen of programma’s. In dit onderzoek selecteren en analyseren we eerst een aantal MER’s waarin een interessante strategische milieueffectbeoordelingsmethodologie gebruikt werd. De resultaten zullen we verwerken in een overzichtelijke roadmap, die ertoe moet bijdragen om voor dergelijke plannen een gericht en efficiënt MER met een inhoudelijke meerwaarde op te maken.

In de toekomst zal wellicht een breed scala aan Vlaamse regelgeving en beleidsvoorstellen onderworpen worden aan planmilieueffectrapportage. Daarom is er nood aan het uitdenken van een geschikte milieueffectbeoordelingsmethodologie op een meer strategisch niveau, die kan toegepast worden voor specifieke types van plannen of programma’s.

Het resultaat van deze studie is een overzichtelijke roadmap om, voor plannen op strategisch niveau, een gerichte en efficiënte MER met een inhoudelijke meerwaarde te kunnen opmaken.

In eerste instantie zorgen we voor de selectie en analyse van een aantal MERs waarin een interessante strategische milieueffectbeoordelingsmethodologie gebruikt werd. Daarnaast voeren we ook een literatuuronderzoek uit waarbij we een aantal relevante artikels/documenten bespreken. Daarin geven we informatie over strategische milieueffectbeoordelingsmethodologieën. Op basis van die bekomen informatie, én op basis van onze eigen expertise, zullen we vervolgens een inventaris opmaken van mogelijke ‘strategische milieueffectbeoordelingsmethodologieën’. Ten slotte stellen we samen met onze onderzoekspartner een roadmap op waarin we onder andere aangegeven hoe er voor concrete plannen bepaald kan worden welke strategische milieueffectbeoordelingsmethodologieën gebruikt kunnen worden.

TML ondersteunt Antea bij de benchmarking van bestaande MERs, de analyse van methodologieën en de opmaak van de roadmap. We zetten hierbij onze mobiliteitsexpertise en ervaring met milieu-effectenrapportage maximaal in.

Het eindrapport wordt verwacht tegen het najaar van 2021.
 

Periode

Van 2020 tot 2021

Opdrachtgever

Departement Omgeving

Partners

Antea Group
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign