Dynamisch verkeersmodel Antwerpen

15038 / 17009
Van 2017 tot 2018
In opdracht van het Vlaams Verkeerscentrum, bouwt de THV TML-Technum-Grontmij een macroscopisch dynamisch verkeersmodel op van de regio Antwerpen. Een dergelijk dynamisch model kan files en reistijden veel realistischer simuleren dan de klassieke statische modellen. Daarnaast laat de lagere rekentijd grootschalige analyses toe op netwerkniveau, in tegenstelling tot microsimulaties.
Het macroscopisch dynamisch verkeersmodel Antwerpen wordt het eerste in zijn soort in Vlaanderen. Dit model kan in de toekomst ingezet worden voor scenarioanalyses en ter ondersteuning van dynamisch verkeersmanagement (zoals bv. routeadvies bij incidentsituaties).
Vanuit hun jarenlange academische ervaring met macroscopische dynamische verkeersmodellering, neemt TML de projectleiding voor haar rekening. Daarnaast is TML verantwoordelijk voor de kalibratie van het verkeersmodel. Hierbij zal speciale aandacht gaan naar een correcte inachtname van congestie tijdens het kalibratieproces. TML leidt nadien ook het tweede en derde luik van het project, met name de modellering van scenario’s en actualisatie van de bestaande toestand.

In dit vervolgproject op de ontwikkeling van het macroscopisch dynamisch verkeersmodel Antwerpen wordt het model opnieuw gekalibreerd op basis van specifieke verzoeken van de Vlaamse regering om het model up-to-date te houden.
Ook de ondersteuning en analyse van scenario's (die bijvoorbeeld het effect van infrastructurele verbeteringen op de ringweg rond Antwerpen kunnen simuleren) is in het project opgenomen.

 

Periode

Van 2017 tot 2018

Opdrachtgever

Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaams Verkeerscentrum

Partners

Technum, Grontmij

Ons team

Ruben Corthout, Dirk Engels, Rodric Frederix, Willem Himpe, Stef Tourwé
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign