FLEXSYS

05.31
Van 2006 tot 2010
In het FLEXSYS project zochten een aantal representatieve bedrijven en onderzoeksgroepen een oplossing voor een efficiënte verkeersbeheersing bij incidentele situaties zoals wegenwerken, omleidingen, evenementen, evacuaties, … Meestal wijzigt de verkeerssituatie terwijl de verkeersinfrastructuur grotendeels een statisch gegeven blijft. Om hieraan het hoofd te bieden, deden we belangrijke innovatieve ingrepen in de verschillende schakels waaruit verkeersbeheersystemen kunnen bestaan: detectie, netwerk en communicatie, gegevensverwerking en signalisatie. Ook onderzochten we het reglementair kader van verkeerssystemen en mogelijke exploitatievormen van FLEXSYS.

FLEXSYS boort een nieuwe markt aan voor intelligent verkeersbeheer. Ook voor lokale overheden, politiediensten, shoppingcentra en bedrijven verantwoordelijk voor de signalisatie van wegenwerken wordt het nu mogelijk om verkeerssituaties op te volgen en te sturen. Het project werd gedemonstreerd als volledig autonoom functionerend systeem in de stad Kortrijk.

Het systeem bestaat uit verschillende componenten die de hele informatiestroom van detectie door verkeerscamera’s en radars tot de aansturing van variabele verkeersborden regelen. In het hart van het systeem zit een verkeersmodel dat, op basis van metingen op bepaalde, goed gekozen plaatsen, de toestand in het hele wegennetwerk schat. De verkeersbeheerder krijgt op deze manier een goed beeld van de algemene toestand in zijn regio, waarbij hij heel snel kan reageren, al dan via een beslissingsondersteunend systeem dat zelf advies automatisch voorstelt.
 

Periode

Van 2006 tot 2010

Opdrachtgever

een consortium van bedrijven, gesteund door het Interdisciplinair Instituut voor BreedBand Technologie (IBBT) en het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT)

Partners

TC-Matics, Telematics Cluster, Icoms Communications, Touring, Traficon, Tritel, Van den Berg / Heijmans, Vialis Belgium, Vlaams Verkeerscentrum, V.U.B. ETRO, K.U.Leuven Verkeer & Infrastructuur, K.U.Leuven ICRI

Ons team

Sven Maerivoet
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign