Evaluatie C-ITS

18041
Van 2019 tot 2023
Het doel van dit project is de evaluatie van C-ITS projecten. C-ITS of ‘coöperatieve intelligente transport systemen’ zijn systemen waarbij informatie uitgewisseld wordt tussen wegkant (of verkeerscentrum) en voertuig. Deze communicatie gebeurt via 4G en G5. Die evaluaties zullen we uitvoeren binnen drie evaluatiedomeinen: functioneel technisch (wie stuurde/ontving welke boodschap?), impact (op filevorming, emissies, …) en gebruikersacceptatie (zowel voor als na gebruik van de technologie). We zullen zowel een evaluatie doen van het InterCor- pilootproject als een overkoepelende evaluatie van drie C-ITS pilootprojecten binnen Vlaanderen (InterCor, C-Roads en Citrus).  Bij de overkoepelende analyse proberen we een algemeen antwoord te vinden op de vraag over de meerwaarde van C-ITS en doen we een vergelijkende studie tussen de verschillende technologieën en aanpakken. We kijken hierbij naar diensten zoals waarschuwingen bij wegenwerken, wegkantinformatie in het voertuig tonen, tijd-tot-rood-en-groen aan verkeerslichten aan bestuurders in hun voertuig tonen,  ... In dit project analyseren we ook de resultaten van het TESTFEST in Antwerpen, waarbij de voorgaande diensten op 4G, G5 en interoperabiliteit getest werden.
Aansluitend werden binnen dit raamcontract ook een studie uitgevoerd naar de bezettingsgraden op vrachtwagenparkings langs de E17 autosnelweg richting Frankrijk.

Meer info over de drie C-ITS pilootprojecten:
- InterCor is een internationaal samenwerkingsverband tussen Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koningkrijk, met als doel een corridor te vormen waar verschillende C-ITS diensten interoperabel functioneren over de landsgrenzen heen.
- C-Roads is een internationaal samenwerkingsverband op grotere schaal (16 landen) en heeft gelijkaardige doelstellingen.
- CITRUS is een Vlaams project (met Europese steun) met de focus op vrachtwagens: zie projectfiche

 

Periode

Van 2019 tot 2023

Opdrachtgever

Departement MOW

Partners

Tractebel, Thauro

Ons team

Sven Maerivoet, Bart Ons
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign