Projecten en artikels van Bruno Van Zeebroeck

 • bruno

  Bruno Van Zeebroeck

  Onderzoeker
  Bruno Van Zeebroeck coördineert al meer dan 15 jaar beleidsondersteunende transport- en mobiliteitsprojecten voor regionale, nationale, federale, Europese en internationale overheden. Hij is gespecialiseerd in de socio-economische evaluatie en impactanalyse. Daarnaast heeft hij ook ruime ervaring met benchmarking. Het belang dat hij hecht aan sociale cohesie, sociale relaties en inclusie verklaren waarom hij zich specialiseert in actieve, solidaire en gedeelde modi. In zijn meest recente projecten evalueerde hij onder andere fietsbeleid, solidaire en gedeelde mobiliteit in rurale omgevingen, analyseerde hij het potentieel om vakantiemobiliteit te organiseren voor kansarmen, en de impact van het Europese urban mobility package en het federaal klimaatbeleid. Bruno behaalde een diploma van handelsingenieur dat hij vervolledigde met een “diplôme en affaires publiques” en cursussen in transport- en milieueconomie.
  bruno.vanzeebroeck@tmleuven.be
  +32 16 31 77 32

Klimaatplan Frankrijk

Klimaatplan voor transport en huishoudens in Frankrijk

6_34

Effect van de Europese uitbreiding in 2004 op de transportmarkt

Het effect van de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 op het gebied van vervoer

goederentrein scheepvaart

EMMOSS-model

Vlaams emissiemodel voor scheepvaart en spoorwegen

5_33

Economische effecten 80 km/u

Analyse van economische effecten van een reductie van de snelheidslimiet naar 80 km/u voor vrachtwagens op Belgische autosnelwegen; Berekening van de kosten; Ramingen en aannames in de studie

VIEWLS

Potentieel van biobrandstoffen voor de EU

Mobiele machines

Emissies van mobiele machines in Vlaanderen

Mobiliteitsscenario's Vlaanderen

Haalbaarheid en wenselijkheid voor het onderbouwen van het Vlaamse vervoersbeleid met toekomstscenario's

07_21

Auto en gezondheid

TML verduidelijkt de link tussen automobiliteit en vervuiling door fijn stof

emissies-brussel

Vermindering van energiegebruik en emissies in Brussel

TML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE

transportsector

Evolutie transportsector 2050

Prospectie van de evolutie in de transportsector tot 2050

11_52

ToPDAd

Beleidsondersteunende modelontwikkeling voor de analyse van regionale adaptatiestrategieën

symbool voor groene taxi

Elektrische taxi’s

Onderzoek in het kader van 'Clean Power for Taxis'.

08.31_Emissiontrading_soxnox

Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuiling

Een evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart

autosnelweg

Regionale samenstelling van de voertuigvloot België

Ontwikkeling van een methode om de samenstelling van de voertuigvloten in de Belgische regionale emissiemodellen op elkaar af te stemmen

villo deelfietsen Brussel

Benchmarkstudie (elektrische) fietsdeelsystemen

Kunnen elektrische fietsen het gebruik van de Brusselse deelfietsen verhogen?

08.17_MIRA-S_2009

MIRA-S 2009

Evolutie emissies van binnenvaart, spoorverkeer, luchtvaart en zeevaart

selectionArtboard1-ws

Kilometerheffing

Analyse van een kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen

https://pixabay.com/nl/users/mirceaianc

Werkgelegenheidspotentieel van fietsen

Een studie over het scheppen van banen in de Europese fietssector

goederentrein

Level playing field voor goederenvervoer in België

Effect van een verderzetting van de subsidie op de betrokken markten en op het level playing field voor goederenvervoer in België

Cover 'Fietsbeleid brengt op'

Maatschappelijke baten & kosten van fietsen

Inhoudelijke ondersteuning bij het uitwerken van een brochure in verband met de maatschappelijke baten en kosten van fietsen

uitlaat auto

Waals regionaal plan ter vermindering van de luchtvervuiling

Realisatie van een Waals Regionaal Plan voor de vermindering van de luchtvervuiling tegen 2030.

fietser

Objectieve behoefteanalyse-tool fietsinfrastructuur

(Her)ontwikkeling van de tool om investeringen aan de fietsinfrastructuur te prioriteren.

goederentrein

Wegwerken drempels voor bundeling van goederenstromen per spoor

In kaart brengen van de fysieke en organisatorische drempels voor de bundeling van goederenstromen per spoor in Vlaanderen, en bestuderen van de haalbaarheid van een mogelijke subsidie.

parkeerbord autodelen

Innovatieve Economische Modellen

Studie Innovatieve Economische Modellen i.f.v. duurzame mobiliteit.

stedelijke mobiliteit

Ondersteunende studie ter evaluatie van het Urban Mobility Package

Ondersteunende studie voor de evaluatie van het 'Urban Mobility Package' en de 'European Mobility Week'.

snelweg België

Kansenrapport slimme/duurzame mobiliteit in België

Opportuniteiten voor slimme mobiliteit op de Belgische markt.

veldweg

SMARTA

Hoe kunnen we meer inzetten op duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen in landelijke rurale gebieden?

fietsdeelsysteem

TERM 2019: The first and last mile

Jaarlijkse TERM-rapport over huidige ontwikkelingen op vlak van transport en milieu

201081

Mobiliteit op vakantie voor mensen met een drempel

Onderzoek naar haalbare mobiliteitsoplossingen voor Vlaanderen.

Brussel

Sociale ongelijkheid en blootstelling aan luchtverontreiniging in Europese steden

Sociaaleconomische kansarme mensen zijn regelmatig meer blootgesteld aan aan luchtverontreiniging en zijn daardoor kwetsbaarder voor de gevolgen hiervan.

Term 2020

TERM 2020 Train or plane?

Jaarlijkse TERM-rapport over huidige ontwikkelingen op vlak van transport en milieu.

fiets

Fietsen in Wallonië, wat brengt het op?

Inschatting van de directe en indirecte effecten van fietsen vandaag en in de toekomst

fietser

Fietsen in Brussel, wat brengt het op?

Inschatting van de directe en indirecte effecten bij een aandeel van 20% fietsen

fietstunnel

Fietsdatabank

Een kennisdatabank met beste praktijken uit binnen- en buitenland

goederentrein

REORIENT

Effecten van Europees spoorbeleid op goederenverkeer

tanken auto

Milieudoelstellingen Brusselse wagenparken

Bepaling van milieudoelstellingen voor enkele Brusselse wagenparken op basis van een analyse van het wagenpark en de best beschikbare technologieën

vrachtwagens

AEROFLEX

Aerodynamische en flexibele vrachtwagens voor de nieuwe generatie wegtransport over lange afstand.

CO2 evolutie

Impactanalyse: verschuiving van publieke middelen naar openbaar vervoer en actieve modi

Wat is het potentieel van een verschuiving van publieke middelen naar actieve modi en openbaar vervoer?

informatiebord busstation

Basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer

Onderbouwing en financiering kernnet en bredere marktwerking aanvullend net.

chums_coverfoto

CHUMS

Gedragsverandering voor stedelijke mobiliteitsoplossingen

fiets

Succesverhalen over transport

Succesverhalen over transport en milieu

Bike Train Bike

BiTiBi

Naadloos energie-efficiënt vervoer van deur tot deur door fiets en trein te combineren.

Wetstraat Brussel (bron: Pixabay)

Implementatie LEZ Brussel

Advies voor begeleidende maatregelen bij de invoering van de Brusselse lage-emissiezone.

tremovebelgie

TREMOVE België

Emissies van wegverkeer in België 1990-2030

TML312s

Veiligheidsaspecten van bandengebruik

Veiligheidsaspecten van bandenkeuze en -gebruik in de EU: weersomstandigheden, groefdiepte, bandendruk monitorsysteem en consumenteninformatie

pendelaar met plooifiets

Evaluatie van federale klimaatmaatregelen

Evaluatie van de federale maatregelen op vlak van emissiereductie.

lamp

Innovaties/oplossingen voor de transitie naar een duurzamer mobiliteitssysteem

Onderzoek in het kader van de Milieuverkenning 2018 van de dienst MIRA.

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign