Werkgelegenheidspotentieel van fietsen

14069
2014
The European Cyclists' Federation (ECF) wil fietsen promoten als een duurzaam en gezond middel voor vervoer en recreatie. Daarom organiseert ze verschillende activiteiten en evenementen, waaronder onderzoeksactiviteiten. Deze studie over het potentieel van de fiets, als stimulans voor het scheppen van groene banen in Europa, ondersteunt de activiteiten van de federatie met nationale en internationale overheden.

TML maakte een inschatting van het aantal (voltijds equivalente) banen in de Europese fietssector vandaag. De fietssector omvat in deze studie traditionele sectoren zoals handel en reparatie van fietsen, maar ook minder traditionele fietssectoren zoals bouw (constructie van fietspaden) en fietstoerisme. Daarnaast maakten we ook een ruwe inschatting van jobs in ‘fiets diensten’; dit omvat fietsdeelsystemen en fietskoeriers. Daarnaast vergeleken we de jobintensiteit (aantal jobs per eenheid toegevoegde waarde) van de fietssector met andere sectoren.

Periode

2014

Opdrachtgever

The European Cyclists' Federation

Partners

/

Ons team

Bruno Van Zeebroeck, Thomas Blondiau
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign