Fietsen in Wallonië, wat brengt het op?

13.55
Van 2013 tot 2014
Zich verplaatsen met de fiets levert hoge maatschappelijke baten op. Het is goed voor de gezondheid, goedkoop, zorgt voor meer leefbaarheid in steden, minder vervuiling, beter gebruik van de beperkte ruimte, … Daarnaast levert fietsen op zijn manier ook een directe bijdrage aan de lokale economie via de verkoop en vooral het onderhoud van fietsen. Daarentegen betekent meer fietsen in veel gevallen ook een verhoogd risico op ongevallen en valpartijen.

We bestudeerden de effecten voor 2012 en 2030. De effecten voor 2030 berekenden we met een klein model dat gebaseerd is op een situatie met een aandeel van 10% fietsen. De belangrijkste conclusies over de effecten van dit scenario zijn:

- De maatschappelijke baten zijn tussen de 4 en 11 keer groter dan de kosten
- De maatschappelijke baten worden geschat op € 800.000.000
- De voordelen voor de gezondheid zijn veruit de belangrijkste:
- Een vermindering van het aantal sterfgevallen in Wallonië met 400 per jaar
- De voordelen voor de gezondheid worden geschat op ongeveer € 1.000.000.000
- Huishoudens kunnen hun transportkosten drastisch verminderen met ongeveer € 140.000.000
-Bijna 50 miljoen euro van dit bedrag zijn belastingen en accijnzen (die niet worden beschouwd als een aanwinst voor de samenleving)
- Het grootste deel van de winst voor het huishouden is het verminderd gebruik van de auto
- De exploitatiekosten voor het openbaar vervoer kunnen verminderd worden met € 50.000.000
- € 30.000.000 hiervan is de daling van de overheidsbijdrage wat goed is voor het overheidsbudget
- De winsten zijn waarschijnlijk te wijten aan een daling van de groei van het openbaar vervoer, niet aan een daling van hun serviceniveau
- Het relatieve risico van ongevallen met fietsen (risico op ongevallen per km) is verminderd als gevolg van de toename van het aantal fietsers (veiligheid door aantallen) en een extra investering in een betere infrastructuur
- Het aantal extra sterfgevallen is zeer beperkt, tussen 0 en 7
- Het aantal extra gewonden is belangrijk, geëvalueerd tussen de € 130.000.000 en € 175.000.000
- 4000 banen zouden aanwezig zijn in de ruime sector van fietsen in 2030
- De fietsretailsector heeft een baanintensiteit die 4 keer hoger ligt dan de autoretailsector (banen / euro van de omzet)

Periode

Van 2013 tot 2014

Opdrachtgever

Service Public de Wallonie DGO2

Partners

ProVelo

Ons team

Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign