VIEWLS

01.47
Van 2003 tot 2005
De introductie van biobrandstoffen kan de emissies van broeikasgassen met 30 à 50% reduceren ten opzichte van fossiele brandstoffen. Met de nieuwe generatie biobrandstoffen stijgt dit reductiepotentieel tot 50 à 90%. Bij de huidige hoge olieprijzen kunnen biobrandstoffen bovendien concurrentieel geteeld worden in Europa mits de Oost-Europese landbouw de nodige aanpassingen ondergaat. De productie van aanzienlijke hoeveelheden biomassa in Europa is mogelijk zonder dat de voedsel- en houtproductie in gevaar worden gebracht. Dit zijn de belangrijkste resultaten van het door de EU meegefinancierde VIEWLS-project. Het onderzoeksproject werd geleid door het Nederlandse SenterNovem. Transport & Mobility Leuven was één van de projectpartners. TML onderzocht de kostenaspecten van het transport van biobrandstoffen van Oost naar West Europa.

Periode

Van 2003 tot 2005

Opdrachtgever

Europese Commissie, Vijfde Kaderprogramma

Partners

Senternovem (projectleider, NL), Universiteit Utrecht (NL), Chalmers University (S), …

Ons team

Griet De Ceuster, Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign