Auto en gezondheid

07.21
Van 2007 tot 2008
TML maakte in opdracht van het viWTA (Vlaams instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch aspectenonderzoek verbonden aan het Vlaams Parlement) een rapport over de fijnstofproblematiek in Vlaanderen. Het vormde de input voor een Burgerconventie, een participatieve publieksraadpleging, rond het thema mijn auto, mijn gezondheid.

TML brengt via het rapport haar expertise rond verkeer en fijn stof naar het grote publiek. Voor het beschrijven van de gezondheidseffecten bracht de Afdeling Pneumologie van de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven haar kennis in.

Een aantal kernpunten uit het rapport zijn:

Fijn stof kost de Vlaming tot 3 gezonde levensjaren
Verkeer zorgt voor één derde van de uitstoot van fijn stof
Veel fijn stof waait aan uit het buitenland en Vlaams fijn stof waait dan weer naar het buitenland. Afhankelijk van locatie en weersomstandigheden, is 5 tot 30% van het fijn stof in de Vlaamse lucht afkomstig van verkeer in Vlaanderen
Als alle Europese dieselauto’s vervangen zouden worden door dieselauto’s met roetfilter, zou de Vlaamse lucht 10% minder fijn stof bevatten
Het belang van niet-uitlaat-emissies van verkeer zoals slijtage van banden, wegdek en remmen, wordt steeds belangrijker
TML nam deel aan de eerste Vlaamse burgerconventie op 24 mei 2007 in het Vlaams Parlement, georganiseerd door het viWTA.
224 Vlamingen debatteerden gedurende een ganse dag over concrete beleidsmaatregelen om de fijnstofemissies van het verkeer te verminderen. In kleine groepen van een tiental personen wijzigden en verbeterden ze voorgestelde maatregelen. Voor technische verduidelijkingen of vragen konden ze een beroep op drie experts: Frans Fierens van VMM, Tania Van Mierlo van LNE en Bruno Van Zeebroeck van TML.
De basis voor de discussie was een vereenvoudigde en ingekorte versie van het TML studie rapport “Auto en Gezondheid”.

Periode

Van 2007 tot 2008

Opdrachtgever

viWTA

Partners

KU Leuven, Faculteit Geneeskunde

Ons team

Griet De Ceuster, Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign